Nyhet

De söker digital läxhjälp

I nya satsningen Studiestunden Distans förs hemmasittande volontärer ihop med elever i behov av studiehjälp.

 

Sedan flera år arbetar Erikshjälpen och Räddningsmissionen med projektet ”Studiestunden” i Göteborg – där elever i behov av studiehjälp kopplas samman med volontärer som hjälper till med läxläsning och annat.

– Det vi såg när Covid-19 kom var att många av volontärerna försvann eftersom de flesta är i 70-årsåldern, och inte längre skulle vara ute på samma sätt, säger projektledare Erik Mjönes från Erikshjälpen.

Därför har organisationerna nu sökt, och fått, stöd från radiohjälpen att sätta upp en digital variant.

– Behovet minskar ju inte i och med detta, och inte heller lusten att hjälpa till, menar Mjönes.

Den som vill vara volontär skickar en anmälan till projektledaren och blir därefter inbjuden till trepartssamtal i digital miljö där projektledaren och eleven med stödbehov deltar.

– Det handlar om att volontären ska bli insatt i våra värderingar, vår syn på lärandet och inte minst elevens säkerhet - att de ska känna sig trygga med varandra, säger Mjönes.

Just nu är ett knappt tio-tal volontärer engagerade. Men till projektmålet 50 volontärer för att kunna hjälpa 100 elever är det en bit kvar.

– Det är en utmaning att dra igång detta i maj när skolorna drar av på takten, men vi vet att det kommer sommarskolor framöver och det känns viktigt att vara igång då.

Vad söker ni?

– Just nu främst 70-plussare med datorvana och gärna erfarenhet från skolvärlden.

Spelar det någon roll var man bor?

– Nej, eftersom det är digitalt. Vi hoppas på att få in många intresseanmälningar nu.

Även om det inte är omöligt att satsningen blir kvar, är förhoppningen att så snart som möjligt också erbjuda studiehjälp med fysiska träffar.

Robert Tjernberg

robert.tjernberg@sandaren.se
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare