Sjukhuspastor vid Danderyds sjukhus i Stockholm

Sista ansökningsdag: 2024-05-27

Danderyds sjukhus är ett av de största akutsjukhusen i Sverige. De bedriver universitetssjukvård med utbildning och forskning kring våra vanligaste folksjukdomar.

Sjukhuset bedriver specialistsjukvård inom ett flertal områden med hög kvalitet och är, tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, norra Europas största förlossningssjukhus. Nära 10 procent av alla barn i Sverige föds på Danderyds sjukhus. Danderyds sjukhus har 4 600 medarbetare, 90 000 akutbesök och 430 000 besök i öppenvården. För att möta behovet hos en växande och åldrande befolkning genomförs ny- och ombyggnationer på sjukhusområdet.

Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan kyrkorna i Sverige.  Som sjukhuspastor på Danderyds sjukhus i Stockholm ingår du i ett arbetslag tillsammans med två präster från Svenska kyrkan.

I tjänsten ingår viss beredskap helger och kvällar. 

Arbetet i Sjukhuskyrkan innebär i första hand enskilda möten med patienter, närstående och personal. Sjukhuskyrkans personal förmedlar även kontakt med företrädare för andra kristna trossamfund och andra religioner. 

Vi söker dig som

  • Är ordinerad pastor, kan rekommenderas av ditt samfund för tjänst i Sjukhuskyrkan och har minst fem års erfarenhet som församlingspastor.
  • Har egenskaper och förhållningssätt som ger en god samverkansförmåga i arbetslag och gentemot sjukhusets kliniker och avdelningar
  • Är genuin själavårdare. Särskild utbildning i själavård är meriterande.
  • Är intresserad av undervisning.
  • Är beredd att stödja personal med avlastningssamtal och dylikt.

Tillträde till tjänsten sker den 1 september 2024 eller efter överenskommelse.  

Arbetsgivare för tjänsten är Stockholms Frikyrkoråd. Upplysningar om tjänsten lämnas av Claes-Göran Ydrefors, ordförande i Stockholms Frikyrkoråd tel. 073–32 43 430. Allmän information om Sjukhuskyrkan kan erhållas av Margit Nærdal tel.08-453 68 13 samordnar Sjukhuskyrkan på Sveriges kristna råd.

Ansökan med referenser riktas till Stockholms Frikyrkoråd, men sänds till Sveriges kristna råd via e-post på adress: sjukhuskyrkan@skr.org

Ansökan ska komma till Sveriges kristna råd senast måndagen den 27 maj 2024. Sökande bör reservera tisdagen den 11 juni för eventuell anställningsintervju i Stockholm.

 

Till minne