Prenumerera på Taltidning

Du som är synskadad kan lyssna till Sändaren. Sändaren som Taltidning levereras via en så kallad Daisy-spelare.

Sändaren – en allmän nyhetstidning med egen nyhetsvärdering.

Sändaren blandar frimodigt stora och små frågor om tro, politik och ekonomi med mänskliga möten.

Tidningen står för en kristet reflekterande hållning i sin opinionsbildning samt öppenhet och frihet i debatten. Sändaren har sin grund i folkrörelsetraditionen svensk kristenhet.

Sändaren utkommer med 49 utgåvor varje år (52 nr). Utgivningsdag är onsdagar.

Jag vill...
…och väljer Sändaren som Taltidning. Enbart tillgänglig inom Sverige:

Taltidningen skall skickas till

*obligatoriska uppgifter

Räkningen skall skickas till (om annan än ovan)