Compassions Norden söker generalsekreterare

Då vår nuvarande Generalsekreterare kommer att avsluta sin anställning vid årsskiftet söker vi nu en efterträdare. Som Generalsekreterare är du ansvarig för Compassions verksamhet i Norden.

GENERELLT OM TJÄNSTEN
Compassion har ett starkt och prestigelöst team med åtta engagerade och kompetenta medarbetare inom marknad, fadderservice och ekonomi. Dina värderingar och ditt sätt att leda kommer att ha stor påverkan på teamet. Vi lägger således stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt sätt att vara och agera som ledare. Vårt kontor finns på Kungsholmstorg i Stockholm.

Självklart behöver du ha ett brinnande intresse och engagemang för barn som lever i fattigdom. Vi ser också gärna att du har erfarenhet från liknande arbete eller har goda kunskaper inom området. Då vi ofta är ute i kyrkor och kristna sammanhang, och inte sällan är med och bidrar med till exempel predikningar eller musik, får du gärna ha en bakgrund som pastor eller liknande.

Som Generalsekreterare bär du det yttersta ansvaret för hela verksamheten. Till din hjälp har du ansvariga för Marknad, Ekonomi och Fadderservice och såklart hela teamet. Du är ansvarig för att sätta mål och budget samt uppföljning. Du är även ytterst ansvarig för kontakter med myndigheter och rapportering till tex Insamlingskontrollen i respektive land. Du rapporterar till styrelsen.

Compassion Norden har verksamhet i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Norge, Sverige och Danmark är tre olika fristående ideella organisationer, men har samma styrelse och gemensamma styrelsemöten. Finland drivs idag via Sverige, men planen är att på sikt starta upp en organisation även där.

Styrelsen sammanträder 4–5 gånger per år. Du planerar styrelsemötet tillsammans med styrelsens ordförande och du gör din föredragning för styrelsen. Ekonomichefen brukar vara med på styrelsemötena och föredrar ekonomirapporterna.

Då verksamhet bedrivs i de nordiska länderna och en stor del av arbetet handlar om att vara ute i kyrkor och på Events samt bygga och upprätthålla relationer innebär arbetet mycket resande. Utöver resor i Norden kräver tjänsten vissa resor till Compassions programländer samt möten med Compassions globala nätverk inom Europa och Nordamerika.

Compassion består internationellt av 12 regioner (Global Partners) förutom USA, varav Norden är en region. De övriga är England, Nya Zeeland, Nederländerna, Sydkorea, Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Kanada och Australien. Det finns upparbetade forum och samarbeten där olika funktioner träffas regelbundet. Bl. a har alla ledarna för respektive region regelbundna möten.

FOKUS
Som Generalsekreterare är du ansvarig för hela verksamheten. Men styrelsen har identifierat några områden som man vill ha fokus på:

Ökad tillväxt – fler faddrar.
Vårt fokus är att befria så många barn ”från fattigdom” som möjligt. Tillväxt är därför viktigt. Varje barn räknas. Du behöver ha et tydligt driv och vara resultatinriktad. Samtidigt tror vi att tillväxt kommer med förtroende. Och förtroende kommer genom att vi är långsiktiga i våra relationer med faddrar, gåvogivare och samarbetspartners.

Utveckla och stärka Compassions nätverk och relationer med kyrkor och ledare inom kristenheten i Norden.
Vi tror att majoriteten av vår målgrupp finns inom kyrkorna och att du behöver vara duktig på att bygga och upprätthålla relationer. Vi ser gärna att du har ett befintligt nätverk som främjar Compassions uppdrag.

Öka kännedomen och kunskapen om Compassion
Vi önskar se en större kännedom kring Compassions varumärke och arbete. Compassion gör ett fantastiskt arbete med höga krav på kvalitet och resultat i alla led. Informationen om hur Compassion arbetar och resultatet av insatserna är något vi vill nå ut med i ännu större utsträckning.

Utveckla och stärka teamet.

Att leda genom att utveckla och stärka teamet tror vi är en förutsättning för att vi ska lyckas på lång sikt. Det är viktigt att medarbetarna trivs och att vi har en stimulerande miljö där alla kan bidra och komma med initiativ. Då vi är ett litet team är det avgörande att du som ledare också är delaktig i det operativa arbetet och där föregår med gott exempel.

DU SOM SÖKER
Saker vi sätter värde på hos dig som söker:

▪ Ditt intresse för Compassions arbete och uppdrag att: ”befria barn från fattigdom i Jesu namn”.

▪ Din personliga tro.

▪ Erfarenhet från ledande befattningar och dina ledaregenskaper.

▪ Ditt driv och din förmåga att nå resultat.

▪ Erfarenhet av insamling och marknadsföring.

▪ Nätverk inom kristenheten och din förmåga att bygga långsiktiga relationer.

▪ Erfarenhet som pastor eller ledare i kyrkan.

▪ Din förmåga att prata inför folk och presentera Compassions arbete.

▪ Erfarenhet från ideella organisationer eller liknande uppdrag.

▪ Kunskap inom ekonomi och erfarenhet av kontakter med myndigheter.

Vi ser också att du:

▪ Är flytande i svenska och engelska. (Norska, Danska eller Finska är meriterande).

▪ Erfarenhet av att arbeta med Word, Excel och Powerpoint.

Vi kommer att gå igenom ansökningar löpande. Vi hör av oss under början av juli för att boka in intervjuer. Intervjuerna kommer ske under augusti månad och kommer genomföras på engelska.

Skicka din ansökan till gs@compassion.se

Har du frågor om tjänsten kontakta Styrelseordförande:

Mathias Wåhlberg

Mobil:                +46(0)70-5606072

E-post:             mathias@wahlbergab.com

Du kan även kontakta nuvarande Generalsekreterare Claes Parsmo för frågor kring tjänsten:

Claes Parsmo

Mobil:                +46(0)70-7137790

E-post:             cparsmo@compassion.se