Om oss

Sedan 2014 ges Sändaren ut av Verbum AB,  som också ger ut Kyrkans Tidning. Verbum är också den ledande utgivaren av teologisk litteratur i Sverige. Verbum AB (org nr 556010-2526) är en del av mediekoncernen Berling Media AB med Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan som största ägare.

Varje vecka läser 32 000 personer Sändaren.

Sändaren är en kristen allmän nyhetstidning med förankring i svensk folkrörelsetradition. Sändaren bevakar, granskar och debatterar vad som sker i samhälle, kyrkor och samfund, gärna med ett internationellt perspektiv. Sändaren vill inspirera till en öppen och reflekterande tro, till sökande och till engagemang.

Tidningen står traditionellt nära Equmeniakyrkan, den nya kyrka som Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige beslöt bilda 2011 och står därtill samfundens gemensamma ungdomsrörelse, equmenia,  nära.

På sandaren.se presenterar vi löpande de senaste nyheterna. Här bjuds också på opinionsbildning och debatt.  Du kan också skriva debattartiklar i nya ämnen för publicering både i papperstidningen och på webben. Adressen är sandaren@sandaren.se

Det första numret av Sändaren kom ut i november 1992. Tidningen kom till genom att Svenska Baptistsamfundets och Svenska Missionsförbundets tidningar, Veckoposten respektive Svensk Veckotidning,  gick samman. Inom de två samfunden har det getts ut tidningar sedan mitten av 1800-talet, bland annat med namnen Evangelisten (1856), Nyhetsbladet (1867), Pietisten (1868).

 

Chefredaktör:
Robert Tjernberg, robert.tjernberg@sandaren.se 

 

 

 

 

Till minne