Annonsera i Sändaren

Sändaren är en kristen allmän nyhetstidning med förankring i svensk folkrörelsetradition. Tidningen bevakar, granskar och debatterar vad som sker i samhälle, kyrkor och samfund, gärna med ett internationellt perspektiv. Sändaren vill inspirera till en öppen och reflekterande tro, till sökande och till engagemang.

Målgrupp:

Tidningen står traditionellt nära Equmeniakyrkan, den nya kyrka som Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige beslöt bilda 2011, och har många av sina läsare inom denna.

Målgruppen är intresserad av bland annat kultur, friluftsliv, litteratur, jämlikhets-, miljövårds- och religionsfrågor. De läser tidningen noga – mer än hälften från pärm till pärm – och anser att Sändaren är en mycket trovärdig tidning enligt vår senaste undersökning. Räckvidden slog 2021 rekord med 32 000 läsare.

ANNONSFORMAT (pdf):

Printannonser

Webbannonser

Utgivningsplan 2024

 

TEKNISK SPECIFIKATION:

Tidningsformat: 275x396 mm

Papper: Tidningspapper, Holmen 42 g

Tryckförfarande: Rulloffset, dagstidningsrotation

Färgrymd: RGB eller CMYK

Rastertäthet: 141 linjer/tum

Total färgmängd: Max 220%

Bildupplösning: Minst 200 dpi

ICC-profil: Coated FOGRA 39

 

MER INFORMATION OCH PRISER:
 

Älska försäljning

Annonssäljare

0302-145 11

annons@sandaren.se

 

Erik Gillström 

Annonskoordinator

070-644 75 30

annonskoordinator@verbum.se

 

 

Till minne