Annonsera

Sändaren läses varje vecka av 23.000 personer runtom i riket. 95% av upplagan är fullt betalande prenumeranter, vilket betyder att tidningen är efterfrågad. Genom annonser i både tidning och webb når man en mycket engagerad och nyfiken målgrupp. Sändarens läsare är extra intresserade av jämlikhets-, miljövårds- och såklart religionsfrågor. De följer utrikesnyheter och läser gärna om andra länders kulturer, detta intresse utmynnar även i att de skänker mycket till välgörenhet. (Fakta från Orvesto Konsument 2017:2).

Annonsprislista

Här hittar du annonsprislistor och utgivningsplan(pdf).

Här hittar du Verbums annonseringspolicy (pdf).

För mer information, vänligen kontakta Display i Umeå AB.

Display i Umeå AB
Box 3042
903 02 Umeå

Tel: 090-71 15 00
Epost: bokning@display-umea.se
www.display-umea.se


Webbannonser
Ola Tallbom
ola.tallbom@display-umea.se
090-71 15 12


Radannonsera
Det finns även möjlighet att sätta in radannonser i Sändaren. Läs mer här >>