Kontakta oss

Tel. växel 010-199 34 00

Epost red: sandaren@sandaren.se

Fax red.  010-199 92 20

Tidningens adress:
Sändaren
Box 225 43
104 22 Stockholm

Besöksadress:
Kungsholmstorg 5
 

Prenumeration kundservice:
Tel: 08-462 28 50
Epost: prenumeration@sandaren.se

Hantera befintlig prenumeration

Annonsera:
Text-, plats-, webbannonser och bilaga

Älska försäljning

0302-145 11
annons@sandaren.se
 

 

Faktureringsadress:
Verbum AB
FE 5111
838 77 Frösön

---------------------------

Redaktion
 

Robert Tjernberg
chefredaktör, ansvarig utgivare
robert.tjernberg@sandaren.se
010-199 34 14

Per Erik Lund
redaktionschef
pererik.lund@sandaren.se
010-199 34 79

Jonatan Sverker
Reporter
jonatan.sverker@sandaren.se
010-150 85 32

Jonas Ringdahl
Digital redaktör
jonas.ringdahl@sandaren.se
010-199 34 69

 

Fasta skribenter 

Kerstin Schönström
Reporter (frilans)

Annika Ahlefelt
Reporter (frilans)

Christina Larsson
Reporter (frilans)

Magnus Hagevi
Ledarskribent 

Rakel Lennartsson
Ledarskribent 

Philip de Croy
ledar-och kulturskribent 

Sofia Camnerin
Teologikrönikör

Patrik Hagman
Teologikrönikör

Mattias Backlund
Musikskribent

------------------

Marknad och produktion

Lotta Petersson
produktionschef
lotta.petersson@verbum.se
010-199 34 85

Annika Waldenström
Marknads - och försäljningschef
annika.waldenstrom@verbum.se

 

Till minne