Kontakta oss

Tel. växel 010-199 34 00

Epost red: sandaren@sandaren.se

Fax red.  010-199 92 20

Tidningens adress:
Sändaren
Box 225 43
104 22 Stockholm

Besöksadress:
Kungsholmstorg 5
 

Prenumeration kundservice:
Tel: 08-462 28 50
Epost: prenumeration@sandaren.se
 

Faktureringsadress:
Verbum AB
FE 5111
838 77 Frösön

---------------------------

Redaktion
 

Robert Tjernberg
chefredaktör, ansvarig utgivare
robert.tjernberg@sandaren.se
010-199 34 14

Per Erik Lund
redaktionschef
pererik.lund@sandaren.se
010-199 34 79
 

Liisa Mendelin
reporter
liisa.mendelin@sandaren.se
010-199 34 98


Fasta skribenter  

Sune Fahlgren

Ledarskribent 

Josefin Holmström
Ledarskribent 

Philip de Croy
ledar-och kulturskribent 

------------------

Marknad och produktion
 

Anki Nord
redigerare
anki.nord@sandaren.se
010-199 34 80

Jonas Ringdahl
webbansvarig
jonas.ringdahl@berlingmedia.se
010-199 34 69

Lotta Petersson
produktionschef
lotta.petersson@verbum.se
010-199 34 85

Annika Waldenström
marknads- och försäljningschef
08-743 65 15
annika.waldenstrom@verbum.se