Pastor/diakon till Equmeniakyrkan Alvesta-Moheda

Sista ansökningsdag: 2024-08-24

i är en församling på ca 100 medlemmar på två orter i Alvesta kommun. Vår vision är att
vara en öppen kyrka för hela livet, nära Gud och nära världen, en vision som återspeglas i vår
verksamhetsplan.
Vi har ett stort antal frivilliga som är engagerade i gudstjänster, barn- och ungdomsarbete,
diakonalt arbete med bland annat språkcafé och dagledigträffar, bibel- och samtalsgrupper,
musikverksamhet och miljöarbete. Vi har också en ungdomsledare som varit anställd sedan
2022.
 

Ekumeniskt samarbete finns med flera församlingar.
Vi tänker oss att du som församlingsföreståndare vill leva ut din kallelse och dina gåvor i ett
aktivt ledarskap tillsammans med vår församling och dess många frivilliga medarbetare. De
områden där vi räknar med din insats i olika grad är:
- i Ordets tjänst såsom gudstjänst, undervisning och kristet vittnesbörd,
- i mötet med barn och unga och deras ledare,
- i tjänst för människor, särskilt de som lever i någon form av utsatthet samt i frågor om
skapelse, miljö och klimat.
Vi önskar din ansökan senast den 18 augusti 2024. Vi är flexibla om när tjänsten ska tillträdas
och tjänstgöringsgrad.
 

Mer information finns på Equmeniakyrkan Alvesta-Mohedas hemsida:
https://equmeniakyrkan.se/alvesta-moheda/
 

Information om Alvesta Kommun finns på https://www.alvesta.se/
Kontakt och info: Församlingens ordförande Mikael Klintrot 070-6477135 eller
mikael.klintrot@equmeniakyrkan.nu
V. församlingsföreståndare Violet Andersson 070-5798189 eller
violet.andersson@equmeniakyrkan.nu


Ansökningshandlingar skickas till: info.alvesta-moheda@equmeniakyrkan.nu