Var inte rädd – använd din röst!

Rakel Lennartsson

EU-valet. Långt ifrån perfekt, men bättre än alternativet. Så brukar man säga om demokrati. Detsamma kan sägas om EU. Den gemensamma nämnaren är att vi kan påverka vilken riktning utvecklingen tar sig.

”Ingen påstår att demokrati är perfekt eller fullkomligt. Demokrati är faktiskt det värsta styrelse­skicket, förutom alla andra som någonsin har provats.” Citatet kommer från Winston Churchill och brukar återges i lite olika former, ofta såsom att ”demokrati är det minst dåliga styrelseskicket”. Alla förstår poängen. Vi förnekar inte bristerna och utmaningarna, men vi har hittills inte hittat ett bättre sätt att existera tillsammans än att låta var och en säga sitt i val där allas röster väger lika, oavsett ställning i samhället.

Ojämlikt valsystem

I dag tar vi rösträtten för ­given, men länge hade Sverige ett av världens mest ojämlika valsystem. Thomas Piketty skriver om det i En kort historik om jämlikhet. Hans syfte med att ta upp exemplet Sverige är att visa att utvecklingen mot ökad jämlikhet och allmän välfärd inte styrs av någon naturlag, utan är en produkt av politisk kamp och historiska vägval. Till skillnad från vad många tror var Sverige djupt ojämlikt ända in på 1900-talet. Bara den rikaste femtedelen av den manliga befolkningen hade rösträtt. Och inom denna grupp var rösträtten graderad efter förmögenhet, vilket innebar att de allra rikaste kunde ha mer än 50 gånger så många röster som de med ­modesta tillgångar. Först 1921 får Sverige allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor.

Rösträttens utveckling i Sverige

Lite drygt hundra år senare står vi nu inför möjligheten att använda vår rösträtt. När detta skrivs, på Europadagen den 9 maj är det precis en månad kvar till EU-valet. Senast det begav sig valde drygt hälften av EU:s medborgare att rösta. I Sverige låg siffran något högre, på 55 procent, men fortfarande långt under valdel­tagandet i riksdagsvalet. Avståndet till EU är längre, EU-politiken är mindre bevakade av media, valet äger rum på försommaren, en tid på året då vi svenskar har fokus på andra saker. Ja, det finns många anledningar till att EU-valet engagerar svenskarna mindre, men det finns inga goda skäl att inte rösta. ”Använd din röst, eller någon annan kommer att rösta för dig”, heter det i EU-parlamentets egen valkampanj.

Hoten mot den liberala demokratin

Partier som faktiskt hotar den liberala demokratin som vi känner den, är på strak frammarsch i Europa och väntas öka sina mandat i EU-parlamentet. De senaste veckorna har det avslöjats hur Sverigedemokraterna driver så kallade trollfabriker, anonyma fejkkonton som agerar i kommentarsfält på sociala medier. På så vis kan de piska upp en stämning och manipulera opinionsbildningen. Att det är så det fungerar är knappast någon nyhet, men nu har TV4:s Kalla Fakta belagt det. Det är en viktig journalistisk gärning som borde få fler att tänka efter. Det har blivit något av en vana i Sverige att i efterhand säga ”vi har varit naiva”. Tyvärr tyder allt på att vi kommer att säga det många gånger igen.

Vad vi kan göra som individer

Vad kan vi göra på individplanet, förutom att gå och rösta? Vi kan ta en promenad förbi Andreaskyrkan i Stockholm och läsa inskriptionen ovanför entrén: ”Var inte rädda”. Uppmaningen (i lite olika ordalydelser) lär förekomma cirka 400 gången i Bibeln. Av en anledning. Rädsla är frihetens värsta fiende. Och demokratins. Ytterhögern livnär sig på människors rädsla. Trollfabriker och falsk opinionsbildning sprider negativitet och rädsla, och skapar den jordmån som ytterkanternas ideologier kan växa i.

Att rösta är en viktig demokratisk handling. Att inte vara rädd är i dag en politisk motståndshandling. Det är också en hoppets handling; att rikta vårt fokus mot det som inspirerar till framtidstro och ­gemensamma lösningar.

Rakel Lennartsson

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne