Vi måste fortsätta att leva i tillit och tro utan rädsla

Karin Wiborn

Var förberedd. Som blivande förstagångsföräldrar förbereddes vi tillsammans med andra föräldrar hos barnmorskan. Vid ett av tillfällena informerades om hur vi skulle bete oss när det var dags att föda och vad som hände i direkt anslutning till förlossningen.

Jag räckte upp handen och frågade hur det skulle bli om barnet dog i magen eller under förlossningen. Det gick som ett litet sus i rummet och barnmorskan viftade bort frågan med att så ska du inte tänka. Jag svarade att det gör jag inte heller, men det kan hända och det skulle kännas tryggt för mig att veta hur det går till om det skulle vara så.

Handlar om att vara beredd

Att veta hur ­saker går till i ett oönskat läge skapar en trygghet i ett önskat och planerat läge och behöver inte med automatik betyda att en tror att det ska gå olyckligt, det handlar om att vara beredd. Om.

Säkerhetspolisen meddelade att terrorhotnivån i Sverige höjs från förhöjd till en hög nivå torsdagen den 17 augusti. Bakgrunden till detta beslut är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige och myndigheten bedömer att hotet kommer att bestå under en längre tid.

Konkreta förslag på metoder

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt en vägledning för trossamfund med konkreta förslag på metoder och hjälpmedel som kan bidra till ökad säkerhet och hur eventuella händelser kan hanteras. Mycket summariskt sammanfattat är det råd till stöd för en god organisation genom att klargöra ansvarsfördelning och effektiv kommunikation, ­bedöma och hantera risker, se över lokaliteter och att träna ­förmågan till vaksamhet. På myndighetens sida står också, i fetstil, att höjd hotnivå inte innebär att man ska sluta göra de saker i vardagen som man brukar.

Våga lyfte blicken också i orostider. Foto: Gettys

Att god ordning i händelse av det oönskade är till hjälp fick Equmeniakyrkan och Equmenia uppleva i samband med buss­olyckan i Värmland i januari där alla inblandade snabbt och rådigt bidrog till att skapa ordning i kaos som följer en oväntad händelse. Till stöd fanns kris – och kommunikationsplaner att luta sig mot i beslut och agerande.

Det är en utmaning att inte förlora tillit i en tid av ökad vaksamhet. I bibeln återkommer budskapet ”var inte rädd”.

Vi säger ibland, att vi inte ska ta ut olyckan i förskott, det var möjligen det som fick barnmorskan att tveka inför den fråga hon fick. Samtidigt är det just det vi ska, leva förberedda för det oförutsedda. Det går naturligtvis inte helt och hållet, för det oförutsedda är just oförutsett, samtidigt underlättar det oerhört att ha tänkt igenom hur vi informerar, beslutar, handlar och kommunicerar i olika situationer.

Att bearbeta och levandegöra kris – och kommunikationsplan är en hjälp för en församling ­eller förening att inte sluta göra de ­saker den brukar göra.

En annan sida av den förhöjda ­säkerhetsnivån i Sverige är risken för en förlamande rädsla. Tros­bärande gemenskaper är gemenskaper som bygger på tro – tillit. Det är en utmaning att inte förlora tillit i en tid av ökad vaksamhet. I bibeln återkommer budskapet ”var inte rädd”. Det behöver fortsatt vara kyrkans budskap i en tid av höjd beredskap.

Låt oss ha ordning på våra ­ordningar som hjälper oss att sortera och agera när det vi inte vill ska hända ändå händer. Det är ett stöd för att inte sluta göra de saker vi brukar göra. Låt oss vara förberedda för det oförutsedda för att leva tro och tillit i en värld som behöver.

Karin Wiborn
biträdande kyrkoledare

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.