Sparkades för frikykligt engagemang - får vårdsveriges stöd

Frikyrkliga Karin Petterssons fall har rivit upp sår. Foto: Karolinska och Tomas Oneborg/SvD/TT

I en ny granskning av Dagens Nyheter lyfts avskedade förlossningsläkaren Karin Petterssons fall fram som en katalysator för ett högljutt missnöje mot Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. 

Hennes uppdrag i Immanuelskyrkan Stockholm var starten på konflikten.

- Jag fick frikyrkan med modersmjölken, berättar hon i reportaget.

Som i en blixt från klar himmel sade Karolinska universitetssjukhuset upp den erfarna förlossningsläkaren Karin Pettersson tidigare i vår, anklagad för illojalitet. Pettersson, som har haft en framstående roll i utvecklingen av förlossningsvården vid sjukhuset, anklagades för att inte ha redovisat sitt engagemang i Immanuelskyrkan Stockholms vårdbolag. Åtminstone inte tillräckligt tydligt.

Konflikten kopplas till Immanuelskyrkan

Här kommer alltså konflikten in. Avskedet föranleddes av en intern utredning som kritiserat hennes användning av sjukhusets e-post för privata ändamål och hennes hantering av bisysslor. Trots att hon anmält sina sidouppdrag för bland annat Immanuelskyrkan i Stockholm elektroniskt, ansåg arbetsgivaren att hon inte fullgjort sina rapporteringsskyldigheter korrekt.

Hennes engagemang i kyrkan inkluderar även ordförandeskap i kyrkans vårdbolag, en position som enligt Karolinskas utredning alltså borde ha anmälts som bisyssla. Och att hon inte skulle ha fått använt arbetets e-postadress för att svara på andra mail än de som gällde ärenden strikt kopplade till Karolinska sjukhuset.

Förlossningsavdelningen har haft Karin Pettersson som en av de starkaste profilerna. Foto: TT

Starka reaktioner

Beslutet har väckt starka reaktioner inom sjukvården, eftersom avskedet kom utan förvarning, meddelades via telefon och hade lite bäring på Petterssons förmåga att dela upp sitt profesionella engagemang med det privata.

Karin Pettersson hade då arbetat på Karolinska i över 25 år och bland annat varit en nyckelperson i att skapa ett tryggare mottagande för förlossningsrädda kvinnor genom konceptet "Min barnmorska". 

- Jag blev chockad. Men jag svimmade inte, utan sa att jag måste få veta vad det handlade om", säger Karin Pettersson till Dagens Nyheter.

Agerat inom ramarna

Hon står fast vid att hon agerat inom ramarna för vad som är tillåtet och undrar om hennes avsked är ett resultat av tidigare kritik mot sjukhusledningen.

- Jag har funderat mycket på vad som ligger bakom att sjukhuset bestämt sig för att utreda mig och avskeda mig utan föregående varning. Jag tror att min öppna kritik mot den tidigare ledningen spelat in, förklarar hon för DN.

I Dagens Nyheters artikel lyfts också Petterssons djupa rötter i frikyrkan fram, något som har påverkat både hennes personliga och professionella liv. Uppvuxen i en frikyrklig familj i Jönköping förklarar hon att hon fått frikyrkan med "modersmjölken".  Tillhörigheten i Immanuelskyrkan i Stockholm lyfter hon också fram som en viktig del av hennes liv i över 30 år.

Pettersonfallet har fått fler att höja rösten för bristande arbetsmiljö på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: TT

Får stöd från hela landet

Kollegor och andra inom sjukvården har uttryckt både ilska och stöd genom blommor och uppmuntrande meddelanden. Många ser också händelsen som ett exempel på sjukhusets hårdnande klimat, där medarbetares lojalitet ifrågasätts och kontrolleras på ett sätt som upplevs som orimligt strikt. Anklagelser om en tystnadskultur och rädsla för repressalier på institutionen har också kommit i ljuset. 

Erik Sjödin, docent i civilrätt, har dessutom, skriver DN, kritiserat vad han ser som en alltför aggressiv användning av arbetsrättsliga regler för att hantera personalärenden. Han ifrågasätter om de åtgärder som vidtagits mot Pettersson verkligen står i proportion till de anklagelser som framförts.

Vill tillbaka

Trots den turbulenta tiden och den offentliga uppmärksamheten kring hennes fall, skriver DN att Karin Pettersson uttryckt en önskan att återgå till sitt arbete, att fortsätta bidra till förlossningsvården och att själv avgöra när hennes karriär ska ta slut.

- Jag vill bestämma själv när det är dags att sluta. Och jag vill finnas där för patienterna. Det ger mig så mycket, säger Karin Pettersson till DN.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne