Kultur & Teologi

Vittnesbördet med Anders Arborelius

Sändaren fortsätter med podcasten Vittnesbördet. Den här gången intervjuas Anders Arborelius, biskop över Katolska kyrkan i Sverige och nyvald ordförande för Sveriges kristna råd, där han efterträder ärkebiskop Dioscoros Benyamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige. Här berättar han om bönen, sina år som karmelitbroder och om karismatiska katoliker.

Equmeniakyrkan är ett nytt och ungt samfund som söker sin identitet. Vi tror att de finns en risk att vi i sökandet springer ifrån de verkligt stora frågorna. Precis då behöver vi stanna upp och lyssna. Inte minst på de vi annars kanske inte brukar lyssna till.

Här kommer du under sex veckor få höra både biskopar och förstepastorer berätta om tvivel, tro och om när kyrkan är som vackrast. 

 

 

 

 

Linus Brengesjö

0 Kommentarer