VAL 2022: ”Vi behöver en energimix där kärnkraft ingår”

”Sverige måste vara med och utveckla kärnkraft med små och säkra reaktorer”, säger Jakob Olofsgård. Foto: liberalerna & TT

Sändaren har mött företrädare för riksdagspartierna inför höstens val.
Först ut att svara på frågorna är Jakob Olofsgård, pastor i Equmeniakyrkan som i dag är riksdagsledamot för Liberalerna.

Bör Svenska kyrkan, ­frikyrkorna eller andra kyrkliga huvudmän driva fler konfessionella fri­skolor?
– Vi har som parti beslutat att vi just nu inte vill se fler öppnande av nya konfessionella skolor. Det har att göra med problematiken med vissa konfessionella skolor, att de inte sköts på ett bra sätt. Samtidigt är jag övertygad om att många konfessionella skolor utgör ett stort stöd för kommunerna, och att de är oerhört uppskattade.

Beror problemen på muslimska friskolor?
– Det som är dagsaktuellt är att det varit muslimska friskolor, men det kan dyka upp även på kristna friskolor. Men vi ser en ökad extremism i samhället som vi vill motverka.

Enligt Barnkonventionen har barn rätt till andlig utveckling. Tycker du att den rätten tillgodoses i Sverige idag?
– Vi har ett samhälle med religionsfrihet, som öppnar för den möjligheten. Det vi behöver värna är varje människas frihet. Våra trossamfund gör ett fantastiskt arbete att tillgodose det genom sin barn- och ungdomsverksamhet.

Ska det vara förbjudet att ­offentligt agera på ett sätt som religiösa grupper upplever som djupt kränkande, som att bränna eller förstöra religiösa skrifter?
– För mig som liberal är den frågan enkel. Vi behöver värna vår yttrandefrihet, att man får säga det man tycker. Vi ser hur det går i länder där man inte får göra det, som Putins Ryssland, där du inte kan kränka Putin utan att bli fängslad. Ett sånt samhälle vill vi inte ha. Hets mot folkgrupp är en annan fråga, det är kränkningar av vad någon är. Men ideologi, tro och livsåskådning är inget du föds med. Jag förstår att man känner sig kränkt av Paludan och det är ett oerhört olämpligt beteende, men det är inte olagligt.

Ska trossamfund, religiösa föreningar och ungdomsorganisationer få stöd av skattemedel?
– Ja, det vill vi inte röra. Men det är tydligt riktade medel som bygger på att samfunden har en demokratisk funktion, att man har socialt arbete. Vi ser på flera sätt hur viktigt deras arbete är, till exempel studentpräster och studentpastorer på lärosäten. Det som är förpliktande är att man har en öppenhet åt alla håll, oavsett vilken tro människor har, men det tycker jag kyrkorna sköter bra.

Ska skatterna på fossila driv­medel sänkas trots att det ­påverkar klimatet?
– Vi är mitt i en stor omställning, först kom pandemin och så ett vidrigt krig, som gör att vi har stora problem att hantera drivmedelskostnaderna. Vi har därför ställt oss bakom en tillfällig sänkning, men det är inte något vi vill se permanentas. Reduktionsplikten pausas möjligen under nästa år, eftersom de fossilfria alternativen fått problem under kriget. Men klimatmålen är väldigt viktiga och vi kommer inte vika av från den linjen.

Ska framtidens energibehov ­mötas med hjälp av kärnkraft?
– Det är svårt att få ihop klimatkalkylen om du inte har en energimix där kärnkraft ingår. Vi ser att länder som lagt ner sin kärnkraft nu tänker om. Vi vill poängtera att kärnkraften är säker och fossilfri elproduktion. Sverige måste vara med och utveckla kärnkraft med små och säkra reaktorer. Den nya tekniken gör också att vi kan återvinna uran som vi använt.

Är det kyrkors uppgift att ta ställning i frågor som till exempelvis klimatfrågan, staten ­Israels politik eller gruvbrytning i Sverige?
– Kyrkan är en väldigt viktig röst i samhället. Det är oerhört viktigt att kyrkan står upp för de värderingar man tror på. Det är en del av religionsfriheten. Problemet blir när man går in och gör vissa uttalanden som ses som partipolitiska och människor tolkar det som att kyrkan står på en viss sida. Där behöver kyrkorna vara tydligare, när de gör uttalanden, att de är partipolitiskt obundna.

Ska vigselförrättare ha rätt att säga nej till att viga par, av skälet att paret är samkönat?
– Det är upp till varje trossamfund att hantera. Men det är viktigt att möjligheten till samkönade vigslar erbjuds. Så är det inte i dag i alla samfund, men vi har inte något förslag att ändra lagen här och nu. Du är ju också fri att välja vilket trossamfund du vill vara med i.

Är det rätt att ta pengar till flyktingmottagandet ur biståndsbudgeten?
– Det är tokfel. Vi har en oerhört allvarlig situation i världen, med en stundande svältkatastrof i Etiopien till exempel. Därför vill inte vi att man tar pengar från bistånd, det finns andra möjligheter att hantera flyktingarna från Ukraina.

Ska Rysslands agerande mötas med ökade satsningar på icke­våld?
– Man kan ju inte vara emot civilt motstånd. Det har man använt sig av i Ukraina, och vi har också sanktioner mot Ryssland som viktiga markeringar. Men varje land har också rätt att försvara sig militärt. Att skicka vapen till Ukraina stöds både av FN och fredsforskare, det är inte alla som är emot det.

Du är landsbygdspolitisk tales­person för L, vilken fråga är den viktigaste i den rollen under ­nästa mandatperiod?
– För mig är avgörande med en fungerande skola på gles- och landsbygden. Små barn ska inte åka miltals med skolskjuts. Mindre fristående skolor behöver mer stöd, inte mindre.

Fakta: PERSONLIGA FRÅGOR

Jakob Olofsgård

Vart vänder du dig när du upplever existentiella eller andliga behov?
– Jag vänder mig till min skapare och herre, Jesus Kristus, och söker stöd från den helige Ande i min vardag.

Har du någon gång blivit hjälpt av kyrkan?
– I de livskriser som jag haft så har kyrkan funnits där och burit mig igenom.

Taggar:

Val 2022

Jonatan Sverker

1 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Thorsten Schütte
I stället för att sänka skatten på fossila drivmedel bör L tillsammans med MP jobba för att slopa trafikförsäkringsskatten i stället!