Vänstervåg bland pastorer och diakoner

Många pastorer och diakoner i Equmeniakyrkan är villrådiga inför höstens val. Runt en femtedel av de svarande i Sändarens valenkät uppger att de inte bestämt sig eller kommer att avstå från att rösta i september. Men bland de som bestämt sig blåser en tydlig vänstervind.

Fakta: SÄNDARENS ENKÄT

1. Vilket parti tänker du rösta på i riksdagsvalet 11 september?

2. Vilket parti röstade du på 2018 års riksdagsval?

 

Socialdemokraterna
19 %
15 %

Miljöpartiet
19 %
20 %

Centern
16 %
21 %

Kristdemokraterna
10 %
24 %

Vänsterpartiet
7 %
7 %

Moderaterna
4 %
2 %

Sverigedemokraterna
1 %
3 %

Liberalerna
1 %
3 %

Vet ej/ tänker ej rösta
22 %

För tredje gången har Sändaren genomfört en opinonsmätning bland Equmeniakyrkans pastorer och diakoner inför ett stundande riksdagsval. Årets undersökningar visar en tydlig tendens att stödja vänstersidan i svensk politik. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet får 45 procent och lägger vi till Centerpartiet i ett regeringsunderlag stiger siffran till hela 61 procent. Det är framförallt S som ökat sitt förtroende bland ämbetsbärarna i Equmeniakyrkan. I motsvarande undersökning 2018 fick S sensationellt låga 8 procent. Nu delar man förstaplatsen med MP - båda partierna får 19 procent av rösterna. De forna regeringskollegorna är alltså jämnstora bland Equmeniakyrkans pastorer och diakoner.

Centern minskar

Centern var förra valets stora vinnare i undersökningen, då man fick 28 procent, nu får man 16 procent.

För högersidan är Sändarens undersökning en dyster läsning. Framförallt gäller det Kristdemokraterna som 2018 hade 21 procent, men nu är man nere på tio procent. Lägg där till att undersökningen vid förra valet visade att 36 procent hade röstade på KD vid valet 2014, och i årets undersökning hade 24 procent röstat på KD 2018. Ett markant ras den senaste åttaårsperioden alltså, för det tidigare så starka frikyrkopartiet.

Moderaterna ökar

Moderaterna visar dock en uppgång från förra valet, från en till fyra procent, medan Liberalerna inte kan notera någon Johan Pehrson-effekt i Equmeniakyrkan. Partiet minskar från tre till en procent. Sverigedemokraterna får en procent, i förra undersökningen uppgav två procent att man skulle rösta på SD.

Av partier utanför riksdagen fick Kristna Värdepartiet och Medborgerlig Samling röster.

Vänstervågen blir alltmer tydlig om räknar bort de 22 procent som svarat ”vet ej” eller ”tänker inte rösta” i årets undersökning. Då blir regeringsunderlaget S-MP-V-C 77 procent, medan M-KD-L-SD får cirka 20. Vid förra undersökningen hade nio procent inte bestämt vad man skulle rösta på. Den undersökningen gjordes några veckor senare in i valrörelsen, vilket kan förklara årets höga siffra för de tveksamma.

Fakta: Så gjordes undersökningen

Huvudfrågorna var vilket parti man avser att rösta på i årets val, samt vilket parti man röstade på i 2018 års val.

Undersökningen gjordes via Netigates undersökningsverktyg. Baserades på SMS respektive mejlutskick till drygt 300 pastorer och diakoner hämtade från Equmeniakyrkans tryckta matrikel 2020. Svarsfrekvens blev 41 procent. Undersökningstiden var från den 25 juli till 7 augusti. Motsvarande undersökning 2018 hade en högre svarsfrekvens, 61 procent.

 

Taggar:

Val 2022

Per Erik Lund

pererik.lund@sandaren.se
2 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Michael Andersson
Vart tog alla gamla "frisinnade" liberaler vägen? Folkpartiet var ju starka i Missionskyrkan. Har de dött ut?
Magnus Hagevi
Hej Michael Ja, i alla fall om du menar att Folkpartiet hade betydligt fler röster i frikyrkorna -- och framförallt Missionskyrkan. Enligt de undersökningar jag analyserat får dagens Liberaler ungefär lika stor röstandel i frikyrkorna som bland övriga väljare.

 

Till minne

Söndagsservice