Underjordiskt häng gav ­himmelskt resultat

Underground ger stöd, hopp och framtidstro till unga i Råslätt. Fr v Peter Magnusson, Abdu Mussa, Erik Röös och Robin Minshull.

Kan kyrkan motverka kriminalitet och bygga gemenskap som spränger kulturella, ideologiska och religiösa gränser? Absolut – om kyrkan tar sitt uppdrag på allvar. Följ med till stadsdelen Råslätt i Jönköping.

Mediabruset var högt i påskas när danske högerextremisten Rasmus Paludan drog genom Sverige och provocerade fram kravaller i stad efter stad med sin koranbränning. Rubrikerna från Råslätt var däremot sparsmakade. Här blev det aldrig något upplopp. Här stod civilsamhället starkt när kyrkklockornas klang överröstade Paludan – Svenska kyrkan, Råslätts Församlingsgemenskap och ortodoxa kyrkan sida vid sida med kommunens moskéer. Några muslimer böjde knä vid avspärrningarna – och som pricken över i kom ett kraftigt ösregn som beseglade manifestationens totala misslyckande.

Starkt engagemang

– Råslätt finns på polisens lista över utsatta områden, men vi kan ifrågasätta detta. Det är många som bor här som inte alls ­identifierar sig som utsatta. Ser man till socioekonomisk statistik ligger vi bra till jämfört med andra liknande områden. Och vi har ett starkt engagemang hos frivilliga organisationer och föreningar.

Det säger Robin Minshull, pastor i Råslätts Församlingsgemenskap. En församling som har formulerat en lite annorlunda syn än den gängse vad gäller integration. Robin Minshull citerar Filipperbrevet 2 där Paulus beskriver den kristnes uppdrag att ha samma sinnelag som Kristus själv som avstod Guds gestalt och blev som en av oss. Gud blev människa och inbjöd alla till gemenskap med honom, oavsett bakgrund.

Det är så lätt när man pratar integration att tänka att de ska bli som oss. Mitt mål är inte att människor i förorten ska bli medelsvenssons. Robin Minshull

– Det är så lätt när man pratar integration att tänka att de ska bli som oss. Mitt mål är inte att människor i förorten ska bli medel­svenssons. Däremot upplever jag glädjen i mötet med människor, att få dela livet med en trasig mänsklighet. Det är inget vi ska skydda oss ifrån. Där finner vi livet, säger Robin Minshull.

Peter Magnusson,föreståndare för fritidsverksamheten Underground, fortsätter:

– Jag har bott här på Råslätt i 40 år sedan församlingen startade. Du kan inte komma utifrån eller uppifrån som priviligierad svensk och tro att du kan skapa integration. Vi måste möta människor där de är. Vi bor här, lever här och bygger relationer.

Jesus självklar förebild

Att som kristen ha Jesus som förebild är ganska självklart.

– Men vad får det för konsekvenser? säger Robin Minshull retoriskt.

En tydlig konsekvens som vuxit fram ur Råslätts Församlingsgemenskap är Underground. Det började som en öppen fritidsverksamhet för ungdomar i området.

– Men ungdomarna sa att en plats att vara på hjälper ju bara för stunden. Det här är ett feltänk som många kommuner och verksamheter fortfarande gör. I värsta fall kan en sådan fritidsgård bli en plats för rekrytering till kriminalitet och droger, säger Peter Magnusson.

Helt program har vuxit fram

Han är eldsjälen i Underground, den fritidsverksamhet som i dag drivs som en egen förening för social utveckling, med församlingen som huvudman – och med ett 60-tal engagerade volontärer. Här har ett helt program vuxit fram som aktivt ger stöd, hopp och framtidstro till unga mellan 10 och 25 år liksom kvinnor i utsatta situationer.

Undergrounds verksamhet bygger på fyra grundpelare. Den första handlar om att ge läxhjälp och stöd, från förskoleklass till universitetet, så att ungdomarna kan klara av skola och utbildning.

– Det behövs vuxna som visar intresse för de allra yngsta och deras skolgång. När man blir lite äldre och studiekraven höjs är det lika viktigt att ha vuxna omkring sig som förstår vårt skolsystem och pedagogiken, annars hamnar man på efterkälken, säger Peter Magnusson.

Statistik visar att mellan 25 och 80 procent av unga som går ut grundskolan i utsatta områden gör det utan fullständiga betyg.

– I Råslätt ligger vi i det undre spannet, men det är illa nog. Därför är skolstöd och läxhjälp så viktigt, säger Peter Magnusson.

Hjälpa ungdomarna ta körkort

Den andra grundpelaren i Underground bygger på att hjälpa ungdomarna att ta körkort.

– Här handlar det både om hjälp med teorin och hjälp att tro att du kan nå dina drömmar, oavsett om det handlar om att läsa på högskolan eller ta körkort, säger Peter Magnusson.

Just körkortsfrågan är viktig, att hjälpa till som handledare vid övningskörning. Med stöd av olika vuxna och särskilt körkortshandledare blir det lättare för unga killar som befinner sig i utkanten av kriminella gäng att välja en annan väg – och för unga tjejer som riskerar att gifta sig tidigt och hoppa av skolan att se att det finns en bättre väg framåt.

Den tredje grundpelaren i Underground handlar om arbete.

– Genom samarbete med Jönköpings kommun och Region Jönköping garanterar vi alla sommarpraktik från 14 års ålder. Ibland går vi in redan vid 13 år om vi får signaler från socialtjänsten eller en skola. Normalt sett brukar den här typen av sommarpraktik börja gälla när du är 16-17 år men det är alldeles för sent för att förändra attityder, säger Peter Magnusson.

Främja psykisk och fysisk hälsa

Undergrounds fjärde grundpelare handlar om att främja psykisk och fysisk hälsa hos ungdomarna. Man erbjuder samtalsstöd och har en öppen idrottsverksamhet där man kan komma och gå. Ett särskilt gym har öppnats för tjejerna där de kan träna utan kostnad.

– Där har vi också ett ljusterapirum dit tjejerna kan gå efter träningen, dricka lite juice och återhämta sig. Tjejer som täcker sig mycket behöver det här för att klara vintern, säger Peter Magnusson.

Den andra sidan av fysisk och psykisk hälsa handlar om personlig utveckling genom fem olika ledarprogram anpassade för olika åldrar, från 11 år och uppåt.

– Det är första steget för 11-13-åringar är ett sätt att kanalisera kraften hos de yngre barnen och skydda dem från att rekryteras till kriminalitet och droger, säger Peter Magnusson.

Det allra kortaste ledarprogrammet är bara fyra timmar, fördelade på två tillfällen. Det är också ett sätt att gallra bort kriminella.

– Om du har gått ut gymnasiet får du inte komma på vår öppna fritidsverksamhet om du inte har gått den här kursen, säger Robin Minshull.

Det har gått 16 år sedan starten av Underground. I dag har man format ett koncept som efterfrågas på fler platser.

– Vi har fem kommuner som vi coachar för att visa på vägar hur man tillsammans med civilsamhället kan jobba med de här frågorna, berättar Peter Magnusson.

60 volontärer

Han har en halvtidstjänst för sitt arbete med Underground, Robin Minshull har en 15-procentig tjänst – allt övrigt arbete sker ideellt av de 60 volontärerna. Att lyckas samla så många ideella krafter är imponerande, men för Peter Magnusson hänger det ihop med att man inte först har skapat en verksamhet och sedan frågat efter människor som kan hjälpa till. De har börjat i andra änden.

– Vi har byggt den här verksamheten på människor som vill något. När Gud har försett oss med människor, då har vi kunnat växa organiskt.

Och ju större arbetet växer, desto starkare växer ljuset i ungdomarnas ögon.

– Unga behöver vuxna som ser dem. Vi visar på möjligheterna så att de inte behöver känna att livet är en hopplös kamp. Du kanske måste anstränga dig hårdare än andra, men det är en kamp som bär frukt, säger Robin Minshull.

Fakta: Råslätts Församlings­gemenskap

 • Församlingen grundades 1983 med målet att leva ut Guds rike i Råslätt.
 • Råslätt, en stadsdel med mer än 5 500 invånare från cirka 50 olika etniska grupper.
 • Församlingen är ansluten till Svenska Alliansmissionen och Evangeliska Frikyrkan och samarbetar med OM Sverige.
 • Församlingen har ingen egen lokal utan hyr in sig i Råslättskyrkan, Svenska kyrkan, för gudstjänstfirande.

Gabriella Mellergårdh

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.