Nyhet

Stephen Hinton ser en ny folkrörelse växa fram

Efter att ha gjort research till en bok fick Stephen Hinton insikt i hur illa ställt det verkligen är med vår planet. Det blev ett uppvaknande som förändrade hans liv.Stephen medverkade vid Omställningskonferensen i Stockholm i helgen.

 

Sedan dess arbetar han med att öka medvetenheten om klimat- och energihoten och drömmer om att leva självförsörjande.

   Stephen Hinton har under många år arbetat inom management. Det var först när han lämnade sitt arbete på ett stort företag och började skriva på en bok som han på riktigt fick upp ögonen för de frågor som han i dag valt att ägna sitt liv åt.

— Jag gjorde lite research till en roman jag höll på att skriva och kom in på vilka hot som finns mot vår planet, då blev jag skrämd. Jag kände att jag hade levt i okunskap om vad som hände. Helt plötsligt kändes det som att jag hade hela världens problem på mina axlar, berättar han.

 Engagemanget växte och Stephen Hinton kom i kontakt med Transition network, en gräsrotsrörelse som startade 2006 i England och som syftar till att bygga upp en motståndskraft mot klimatförstörelse, Peak oil och ekonomisk instabilitet, baserat på lokala initiativ. Tillsammans med några andra personer startade han en svensk motsvarande rörelse, Omställning Sverige. Rörelsen har till uppgift att inspirera, lära upp och bygga nätverk för lokala utvecklingsgrupper som kan genomföra omställningsinitiativ.

— Från början var vi fyra personer och i dag är det över 4 000 personer som engagerar sig i lokala grupper runt om i landet. Det är verkligen en ny folkrörelse som växer fram, säger Stephen Hinton.

 Själv har han i dag ett konsultföretag som hjälper organisationer och företag att hantera miljö- och energifrågor för att göra en förändring till ett hållbart samhälle.

— Många längtar efter att höra något i hållbarhetsfrågan från politiker, men det kommer inte att hända, det måste börja underifrån. Tillsammans kan vi skapa en hälsosam och helande kultur, säger han.

   Stephen Hinton har även varit med och startat en ekoenhet som ligger utanför Flen, där man lever självförsörjande på odling och energi.

— Planen är att flytta dit, jag drömmer om att fullt ut kunna leva som jag lär, säger han.

 

Louise Frilund

0 Kommentarer