Nyhet

Gazas sista katoliker

– Att överleva här kräver bergfast styrka, säger George Antone som gör altartjänst i den katolska Heliga Familjens Kyrka i Gaza.

Jag träffar honom en eftermiddag på Atletklubben, Gaza Citys äldsta sportcentrum.

Han kommer dit i sällskap med två av sina döttrar, sju och nio år gamla, som tränar judo här. Vi sitter i den soliga snålblåsten på gården medan flickorna tränar inne i hallen.

George Antone är 39 år gammal och arbetar till vardags som administratör på Al Ahlisjukhuset, ett av Gazas äldsta kristna sjukhus. Han är född i Libanon, men flyttade till Gaza i mitten av 90-talet och har tjänstgjort i den katolska församlingen i arton år.

De kristna i Gaza är i dag en försvinnande liten minoritet – sammanlagt ett drygt tusental personer i en befolkning på cirka två miljoner. Den grekisk-ortodoxa församlingen är den största gruppen, medan den katolska församlingen utgörs av omkring 135 personer. Här finns också en liten baptistförsamling.

För tjugo år sedan fanns omkring 3000 kristna i Gaza, men gruppen har krympt stadigt sedan dess. Det är främst de svåra levnadsvillkoren i Gaza, med upprepade krig, gränsblockad, arbetslöshet och fattigdom, som drivit många av de kristna att söka en bättre tillvaro på annat håll.

– Vår främsta uppgift nu är att ge våra församlingsmedlemmar styrka att stanna kvar här. Om alla flyttar härifrån försvinner möjligheten att hitta en lösning för framtiden. Vi kristna är en viktig del av det palestinska samhället, och vi har djupa rötter här i Gaza sedan 500-talet. Det är heligt land för oss, säger George Antone.

Den lilla katolska församlingen har stöd av Moder Teresas Sisters of Charity och Rosary Sisters, som driver tre privatskolor och ett hem för förståndshandikappade barn. Merparten av de cirka tusen eleverna i de katolska skolorna är muslimska barn – de kristna skolorna har ett mycket gott anseende.

George Antone ger några exempel på den katolska församlingens arbete:

– Vi samlar våra unga till samtal om deras oro och rädsla inför framtiden, och försöker ge dem mod och styrka som kristna. Vi skapar arbetstillfällen inom våra institutioner och erbjuder yrkesträning inom data, administration och ekonomi. Genom olika projekt får de praktik och arbetsmöjligheter. Kyrkan har också scoutverksamhet, söndagsskolor och andra program för barn och ungdomar.

Enligt George Antone har den kristna minoriteten i Gaza inga större problem med den muslimska majoriteten. Strax efter Hamas maktövertagande 2007 förekom en del hot och angrepp – en kristen bokhandlare mördades av muslimska extremister och en rad sprängattentat mot kristna institutioner inträffade under 2008. Men sedan Hamasledningen utlovade beskydd av de kristna har de kunnat fira sina högtider utan problem.

– Nu förbereder vi påskhelgen, med sedvanliga parader och gudstjänster under påskveckan. För fjärde året i rad regisserar jag vårt passionsspel tillsammans med en grupp ungdomar, vilket brukar vara mycket uppskattat av församlingen, säger George Antone.

Vårt samtal äger rum en av de första dagarna i mars, men sedan dess har situationen förändrats helt. Risken för coronasmitta har stängt Gazas gränser och tvingat både kyrkor och moskeer att stänga. Gudstjänsterna har fått hållas utomhus, och påskmässan kommer att hållas i flera omgångar för att undvika alltför stora folksamlingar. Och passionsspelet kommer inte att kunna genomföras i år, berättar George i ett mejl dagen innan de första fallen av Covid-19 konstateras i Gaza. Nu är gränsen stängd minst 30 dagar framåt, så Gazas kristna har ingen möjlighet att besöka Jerusalem under påsken.

Lotta Schüllerqvist

Fakta:

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare