Nyhet

Nya fynd visar Palestinas tidiga kristna historia

Palmsöndagen som den ser ut hos den grekisk-ortodoxa församlingen i Gaza city. Foto: KHALIL HAMRA

Nya upptäckter lägger, bokstavligen, en spännande mosaik av Gazas kristna historia.

Gazas kristna historia sträcker sig tillbaka till 300-talet, då Palestinas förste munk, Hilarion, sägs ha byggt det första klostret där. Det förstördes senare av den romerske kejsaren Julianus. Därefter låg ruinerna gömda under sanden fram till mitten av 1990-talet, då de upptäcktes och plundrades av den israeliska armén. Det som återstod har sedan restaurerats av franska arkeologer.

I slutet av 90-talet upptäcktes också en bysantinsk kyrka i norra Gaza i samband med ett vägbygge. De praktfulla mosaikgolven har sedan restaurerats av utländska arkeologer med hjälp av arkeologistudenter från Gazas Islamiska universitet.

Gaza nämns på 20 ställen i Bibeln. I Domarboken berättas historien om hur Simson, i fångenskap med utstuckna ögon, rev ner det stora hednatemplet i Gaza och tog tusentals filistéer med sig i döden.

Det anses också troligt att Josef och Maria passerade genom Gaza på flykten till Egypten – därav namnet Den Heliga Familjens kyrka på katolikernas helgedom där. Även om detta inte nämns i Bibeln så ligger Gaza på den urgamla huvudvägen mellan Kanaans land och Egypten, och staden har iw alla tider varit en knutpunkt för både handelskaravaner och krigståg.

På 500-talet var Gaza en del av Romarväldet och största delen av invånarna var kristna. Efter islams framväxt under 600-talet levde de kvar som en minoritet, som finns kvar än i dag.

Men Gazas historia är betydligt längre än så. Det finns arkeologiska lämningar som visar att området var befolkat redan under yngre bronsåldern. På 1300-talet f Kr fanns här en av det faraoniska Egyptens yttersta utposter på gränsen mot Kanaan. Den lilla staden Deir el Ballah (namnet betyder Dadelklostret) en bit söder om Gaza City var en viktig militär befästning.

Här har arkeologer, både från Israel och andra länder, grävt fram fantastiska lämningar – bland annat en mängd smycken, bruksföremål och stora sarkofager av lera, som finns att beskåda på Israel museum i Jerusalem.

Franska och svenska arkeologer började på 90-talet gräva ut två ännu äldre boplatser – Tell El Sakan och Tell El Ajjul – som tros härröra från 3000-talet f Kr. Men deras arbete fick ett abrupt slut när den andra palestinska intifadan bröt ut år 2000.

Sedan dess har Gazas nuvarande Hamasregim grävt sönder stora delar av de unika fyndplatserna för att bygga bostäder åt den växande befolkningen.

Lotta Schüllerqvist

Gaza nämns på 20 ställen i Bibeln

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare