Nu har Sverige en samtyckeslag

Riksdagen klubbade igår igenom regeringens förslag om en samtyckeslag. Grundprincipen i lagen är att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt. Samtidigt blir fler handlingar kriminella och straffen skärps.

Enligt lagen blir det förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visar att den vill delta. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation.

Lagförslaget har fått kritik från flera håll, bland annat från Lagrådet som menat att det är för otydligt. Där har regeringen gjort ett förtydligande om vad domstolen ska titta på.

Tillägget i lagtexten lyder: ”vid bedömning av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivilligheten har kommit till uttryck genom ord, handling eller på annat sätt”.

Regeringen föreslår samtidigt att två nya brott införs, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp med ett fängelsestraff på högst fyra år. Oaktsamheten tar sikte på omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt. Vid oaktsamhetsbrott behöver det inte finnas uppsåt.

Dessutom höjs minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.

Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks när gärningsmannen varit oaktsam i fråga om barnets ålder. Gärningsmannen ska ha svårare att hänvisa till att offret rent fysiskt sett äldre ut. När en förundersökning om sexualbrott inleds ska den utsatte få ett målsägarbiträde omedelbart. Detta för att den som utsatts ska få stöd tidigare i processen.

 

TT/Sändaren

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Thorsten Schütte
SD rösta ej mot förslaget: https://www.metro.se/artikel/nej-sverigedemokraterna-r%C3%B6stade-inte-nej-till-samtyckeslagen Rätt ska vara rätt!
Thorsten Schütte
... SD röstade ... ska det stå.
Thorsten Schütte
Ursäkta att jag tjatar om det här, men det är viktigt att sprida korrekt information även när det rör SD. Det vore fatalt om det även i Sändarens pappersupplaga står att SD röstade emot samtyckeslagen trots att så inte är fallet.
Sändaren

Thorsten Schütte har rätt, SD röstade inte mot samtyckeslag. Har nu redigerat inlägget ovan. Vi har inget om samtyckeslagen i pappersupplagan.