Nyhet 1

Libris bantning klar – bara män blir kvar

Formen för hur Libris förlag går vidare börjar stå klar. Nästa år planeras 20 titlar ges ut; en drastisk minskning. Tidigare planerad utgivning kan komma att senareläggas eller ”omvärderas”.

Som Sändaren tidigare berättat har de norska ägarna Mentor Medier fattat ett drastiskt beslut gällande bokförlaget Libris framtid. Nu berättar tillförordnade förlagschefen Lennarth Hambre i en skrivelse till författare och andra intressenter, om hur framtidens Libris kommer att formas, bland annat att det blir två manliga anställda arbetar kvar på förlaget efter neddragningen, en förläggare och en försäljnings- och PR-ansvarig.

Av skrivelsen framkommer också att det är ”självklart” att det blir ett färre antal titlar i utgivningen. Diskussioner om detta kommer att föras med enskilda författare. Hambre framhåller samtidigt att med färre titlar kan förlaget ”garantera” att de böcker som ges ut får stor uppmärksamhet.

Libris förlag har under en tid arbetat för att säkra sin framtid, då förlagsbranschen nu är tuff eftersom den genomgår stora strukturförändringar. Ägaren Mentor Medier fortsätter dock att satsa på varumärket Libris. Nu har också nytt kapital tillförts, berättar Hambre som betonar att han gläds över att det är ”en så tydlig signal med tanke på framtiden”.

På Libris arbetar man nu inför nästa års utgivning. En bok som redan nu är klar för nytryck är Birger Thuressons , om årets nobelpristagare dr Denis Mukweges arbete på Panzisjukhuset.

Taggar:

Litteratur
1 Kommentarer
Thorsten Schütte
I bildtexten står: "Bara några dagar hade det drastiska neddragningsförslaget kommit." Några dagar innan eller efter?