Nyhet

Konvertiter får stanna i Finland

Det är framför allt irakiska och afghanska asylsökande som nu uttryckligen konverterar.

Allt fler asylsökande i Finland får positivt besked av Migrationsverket, när de överklagar ett avvisningsbesked på grund av att de konverterat till kristendomen.

I Helsingforsregionen har en helt ny församling för nykonverterade bildats, berättar den svensktalande delen av finska publikservice-bolaget, Yle.

I Hertonäs församling utanför Helsingfors håller den palestinskfödde pastor Ramez Ansara, bibelskola varje måndag. Han är ansvarig för det arabiskspråkiga arbetet i hela Helsingforsregionen. För Yle berättar han att det främst är irakiska asylsökande som kommer till hans bibelstudier och att de flesta från början kommer för att de hoppas kunna påverka sitt asylbeslut i positiv riktning.

– Efter hand, när de lyssnar på mig, blir de intresserade av kristendomen i sig. Fler och fler börjar uppriktigt tro och antalet som vill konvertera blir högre och högre. Många berättar till slut att hela deras liv fick en ny vändning när de kom hit till oss, berättar Ramez Ansara.

Hur stort antalet konvertiter är går inte att utröna eftersom myndigheterna inte får föra statistik över känsliga personuppgifter som religion, men att det rör sig om hundratals individer är klart. Kanske kan det vara uppemot tusen sedan hösten 2015.

Enligt Tirsa Forssell på asylenheten vid Migrationsverket handlar det om ett specifikt finländskt fenomen.

– Tidigare var det iranier som konverterade till kristendomen i såväl Finland som i övriga Norden, men fenomenet med irakiska och afghanska asylsökande som nu uttryckligen konverterar i besvärsskedet – alltså när de redan har fått ett negativt beslut (från Migrationsverket eller Migrationsverket och förvaltningsdomstolen) – är nytt, säger hon.

Enligt Tirsa Forssells uppskattning beviljar Migrationsverket asyl i ungefär hälften av konvertitfallen. Asylsökande kan enligt lagen beviljas asyl på grund av konvertering till kristendom om personen i fråga löper risk för förföljelse på grund av sin religion om han eller hon återvänder till hemlandet

Annika Ahlefelt

010-199 34 53

annika.ahlefelt@sandaren.se
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare