”Hans ärende var att överskrida gränser”

Lars Vilks under en av hans många föreläsningar. Foto: Vesa Moilanen

Konstnären Lars Vilks har avlidit i en trafikolycka.

Han hade länge levt under dödshot sedan han tecknat profeten Muhammed som en hund.

– Att överskrida gränser var hans ärende, säger Katarina Macleod, professor i konstvetenskap.

Redan på 1980-talet blev Lars Vilks känd som en kontroversiell konstnär. Han uppförde konstverket Nimis av drivved i Kullabergs naturreservat, något som myndigheterna försökte att stoppa.

Det var dock hans teckningar av Muhammed år 2007 som gjorde honom känd även utanför Sveriges gränser. Lars Vilks motiverade sitt konstverk med att alla religioner ska kunna kritiseras och att konsten ska utforska gränser.

Rondellhunden väckte redan från början mycket upprörda känslor. Eftersom det i stora delar av den muslimska världen är förbjudet att avbilda profeten Muhammed sågs detta som en djup kränkning. Somliga protester var fredliga men Lars Vilks utsattes genom åren för flera fysiska attacker. Den allvarligaste skedde under terrorattacken 2015 i Köpenhamn då Lars Vilks förmodas ha varit en av måltavlorna för attentatsmannen.

I den svenska debatten fick Lars Vilks ofta kritik för att genom sin konst slå på en förmodat svag grupp i samhället, den muslimska.

– Vad som än händer i samhället får man aldrig ta till våld. Men samtidigt provocerar han oerhört. Vi måste få igång en debatt om detta. Får man provocera hur långt som helst? sa till exempel den socialdemokratiska riksdagsledamoten Agneta Gille till Sveriges radio efter att Vilks utsatts för en attack 2010.

Jesper Bengtsson, ordförande på Svenska PEN, säger till TT att den främsta förklaringen till att Lars Vilks konstnärskap inte fick mer stöd i Sverige handlade om självcensur uppkommet ur rädsla för våldsamma hämndaktioner.

Katarina Macleod, som är professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola, menar att Lars Vilks konstnärsskap var tydligt grundat i 1960- och 1970-talets tidsanda.

— Han sa själv att han var motvalls, han ifrågasatte maktstrukturer och samhällets hierarkier. Att överskrida gränser var hans ärende och han gick hela vägen. Hans konst handlade om att pröva sanningar, säger hon till Sändaren.

Hur hans konstnärsskap kommer att värderas i framtiden tycker hon det är för tidigt att uttala sig om.

— Det krävs längre tid för att förstå vilken påverkan hans konst haft i ett konstteoretiskt perspektiv, säger hon.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.