Nu ska det föras samtal med respekt om hbtq

Equmeniakyrkan har arbetat fram ett samtalsmaterial om hbtq, som går att ladda ner från samfundets hemsida. Foto: Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan lanserar nu sitt samtalsmaterial om hbtq.

Målet är att skapa mer inkluderande församlingar, men inte att tvinga de med en traditionell äktenskapssyn att ändra åsikt.

Sedan flera år har det pågått ett arbete inom Equmeniakyrkan kring frågor som rör hbtq. Den styrgrupp som arbetat på kyrkoledningens uppdrag har nu presenterat det material som ska stötta församlingarnas samtal kring dessa ämnen.

Materialet kallas ”Equmeniakyrkan och hbtq” och finns att ladda ner från samfundets hemsida. Det innehåller kapitel om bland annat bibelsyn och bibeltolkning, om Equmeniakyrkan som en inkluderande kyrka och berättelser från församlingar som arbetat med frågorna. Den innehåller också tydliga råd kring hur samtalen kan föras i församlingarna.

- Genom historien har många homosexuella farit illa på grund av hur de behandlats i församlingarna, då vi har satt oss på höga hästar. Därför är det särskilt viktigt att det blir trygga och goda samtal.

Det säger Johan Einarsson, kyrkoledare i Region öst, till Sändaren. Han har tillsammans med Jenny Dobers, kyrkoledare i Region Stockholm, haft ett särskilt ansvar för framtagandet av materialet.

- Vi i gruppen har olika syn på äktenskapet, men vi har ändå funnit mycket samstämmighet, säger han.

Ingen ska tvingas ändra åsikt

Trots att man har olika teologiska ståndpunkter har man kunnat arbeta mot samma mål: att församlingarna ska vara icke-diskriminerande miljöer för hbtq-personer, att enheten ska stärkas och att det ska skapas respekt för olika hållningar i hbtq-frågor, och att ge mod och redskap för samtal.

Är det ett outtalat mål med materialet att de som står för en klassisk äktenskapssyn ska ändra åsikt?

- Nej, inte alls. Jag står för en klassisk syn, och har inte sett att det finns en sådan vilja. Att man ska få landa på olika sätt i sina beslut är väldigt viktigt, säger han.

Som regional kyrkoledare ser han att många församlingar brottas med dessa frågor, och han hoppas nu på många goda samtal inom Equmeniakyrkan.

 

Fakta: Equmeniakyrkan och hbtq

Inom Equmeniakyrkan ska olika inställningar till hbtq samsas. Både den som viger samkönade par och den som inte gör det kan ordineras till pastor.

Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2021 fattade beslut om att initiera samtal om hbtq och inkludering, i Equmeniakyrkan i stort och i församlingarna. En tidigare tillsatt styrgrupp har arbetat fram materialet.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.