Katolsk oro för svensk religionsfrihet

Anders Arborelius är en av de katolska biskopar som uttrycker stor oro för utvecklingen i Sverige. Foto: TT

Sverige får hård kritik av de samlade katolska nordiska biskoparna i nytt uttalande. 

"I Sverige verkar man uppfatta religion som ett problem", skriver de. 

Den Nordiska biskopskonferensen, som samlar de katolska biskoparna i Norden har i dagarna sammanträtt i tyska Hildesheim. 

En av punkterna var den svenska inställningen till religion och de skräder inte med orden i sin skrivelse om sakernas tillstånd i Nordens folkrikaste land. 

"Den Nordiska biskopskonferensen vill uttrycka sin oro för situationen i Sverige vad gäller inställningen till religion och religionsfrihet men också för den bristande respekten för internationella konventioner om mänskliga rättigheter.", skriver de i ett pressutskick. 

Lagförslagen oroar mycket

Som utgångspunkt nämner biskoparna de två lagförslag som lagts fram i år med bland annat etableringsstopp för fristående skolor och fritidshem med konfessionell inrikting.

Biskoparna menar att majoriteten av de skolor som betjänar cirka en procent av Sveriges elever fungerar bra - och framhåller att de bidrar till ett mångfaccetterat samhälle med större respekt och insyn kring trosfrågor. 

Sverige kringgår lagar

De trycker också på att det inte bara är ett dåligt beslut utan också är ett kringgående av Europa- och FN-konventioner. Konventioner som dessutom är lag i Sverige.

"Enligt Europakonventionen ska staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överenstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Även FN:s barnkonvention – som sedan 2020 är svensk lag – säger att barn har rätt till religionsfrihet och andlig utveckling. Det svenska förslaget om att förbjuda nyetablering av religiösa friskolor strider alltså mot båda konventionerna.", skriver de.

Fler religiösa friskolor i andra länder

Som jämförelse med både andra nordiska länder som Danmark (där runt en femtedel går i religiös friskola) och Nederländerna (där siffran är 75) är den svenska konfessionella elevkåren försvinnande liten. Ändå finns inte denna debatt i länder med klart större andel av elever i religiösa friskolor. 

"Samma misstänksamhet mot religion och trossamfund tycker vi oss se i lagförslaget om nya demokrativillkor för statligt stöd till civilsamhället och trossamfunden. Om lagförslaget genomförs enligt nuvarande formuleringar riskerar det på sikt att äventyra trossamfundens ställning i det svenska samhället. Låt oss inte glömma att religionsfrihet också innebär rätten för alla individer att fritt utöva sin religion.", avslutar de.

Biskoparna som undertecknat utskicket är Biskop Czeslaw Kozon, Köpenhamn, Kardinal Anders Kardinal Arborelius OCD, Stockholm, Biskop prelat Erik Varden OCSO, Trondheim, Biskop prelat Berislav Grgic, Tromsö, Biskop David Tencer OFMCap, Reykjavik, Pater Marco Pasinato, stiftsadministrator, Helsingfors, Sr. Anna Mirijam Kaschner CPS, generalsekreterare i Nordiska biskopsrådet.

 

 

 

 

 

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.