Påbörjad färdplan vill stimulera till samtal

Kyrkoledartrion Lasse Svensson, Karin Wiborn och Joakim Hagerius presenterade sitt utkast till Equmeniakyrkans framtida färdplan vid ett digitalt seminarium vid kyrkokonferensen. Foto: Peter Hoelsta

Färdplan för Equmeniakyrkan, som presenterades vid kyrkokonferensen, är än så länge ingen färdig plan för framtiden utan snararare början på en process.

– Vi i kyrkoledningen har gjort ett första utkast som innehåller några perspektiv och inriktningar som vi uppfattar som viktiga att arbeta med utifrån vad vi sett och hört i vår kyrka och omvärld, säger kyrkoledare Lasse Svensson.

Equmeniakyrkans arbete och mål utgår från visionen att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar mig dig och världen. Men det är ett stort steg mellan den övergripande visionen och den verksamhetsplan som beslutas i kyrkokonferensen, menar Lasse Svensson. Därför behövs en brygga mellan de två som ger vägledning åt mera konkreta målsättningar i en plan för verksamheten. Färdplanen kan ha en sådan funktion som i bästa fall skapar energi, riktning och rörelse i kyrkan.

– Om vi hade en svenskkyrklig tradition så kanske vi hade skrivit ett herdabrev. Färdplanen är vårt sätt som kyrkoledning att fånga i ord och ansatser det vi uppfattar som viktigt utifrån vår egen analys och erfarenhet. Och detta vill vi föra en dialog omkring och se om det skapar resonans, för om det bara är vi som har sett och tycker något är viktigt blir det inte mycket med ett sånt initiativ.

Kyrkoledarna – Lasse Svensson, Karin Wiborn och Joakim Hagerius – presenterade tankarna omkring Färdplan i ett digitalt forum under kyrkokonferensen. Därmed startar en process med utgångspunkt de sju ansatserna: identitet och enhet, i sin tid, för världens skull, heliga vanor, dela tron vidare, leva i gemenskap, ledarskap och herdeskap.

Vid presentationen kunde de som följde den digitala sändningen också ge respons genom att ange värdeord som man tyckte stämde överens med de presenterade tankarna och på så sätt bidra med egna associationer. En av frågorna som ställdes var hur det är möjligt att leva tillsammans i en kyrka när man tycker så olika.

– Det måste finnas något som överlappar olikheterna, sa Joakim Hagerius som önskar att mångfalden skulle skapa frihet som kan leda fram till en enhetens teologi.

Kyrkoledarna pekade också på att pandemin har gjort många frågor om kyrkans roll och utmaningar särskilt aktuella. Bland annat handlar det om kyrkans spiritualitet. Hur talar vi om andliga frågor i vardagen?

Karin Wiborn ville uppmuntra till de vardagliga samtalen om tro och tvivel, och Joakim Hagerius talade om en ”vardagsliturgi”, om hur vi kan hjälpa varandra med en yttre struktur som uppmuntrar och stärker det andliga livet.

Kyrkoledarna hoppas på ett fortsatt samtal om riktning och rörelse i Equmeniakyrkan: I kyrkostyrelsen, kyrkoledarkollegiet, med Equmenia, teologiska rådet, församlingar, medarbetare och regionråd. Samtalen handlar om vad man bär med sig av en 2000-årig historia i det som händer i vår tid och öser ur den rikedom som finns. Vad är omistliga värden och vad kan förändras?

– Vi hoppas att Färdplan kommer att stimulera de viktiga samtalen om frågor som både berör oss som enskilda kristna och vår gemensamma kyrka. Samtalet som vi nu har startat kommer förhoppningsvis leda till en insikt eller längtan efter vilka vi vill vara och hur det kan ta sig uttryck i vår kyrka och i vår tid, säger Lasse Svensson.

Christina Larsson

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.