Equmeniakyrkan utlyser klimatnödläge

Många Equmeniakyrkliga har engagerats av klimatfrågan och nu tar kyrkan ställning ytterligare. Foto:TT

Equmeniakyrkan steppar upp sitt klimatengagemang genom att utlysa så kallat klimatnödläge. Dock blir det ingen särskild projekttjänst för arbetet - åtminstone inte i ett första läge.

De två motionerna, med totalt drygt 40-talet undertecknare av församlingar och enskilda, som inkommit till kyrkokonferensen med krav på att Equmeniakyrkan ska utlysa klimatnödläge, vann i stort konferensens gillande. Kyrkan följer därmed Kyrkornas Världsråd i frågan.

Motionären Lennart Renöfelt konstaterade nöjt i sitt slutinlägg innan beslut att debatten visat att Equmeniakyrkans ombud är överens med den senaste IPCC-rapporten som slår fast att det inte längre råder något tvivel om att klimatkrisen orsakas och drivs av en omfattande användning av fossila bränslen. Skönt att slippa en konferensdebatt om det, menade Renöfelt.

Däremot undrade några debattörer vad utlysande av klimatnödläge egentligen innebär konkret. Det jämkade förslaget som gick till beslut ansåg en del var för ”luftigt”.

Thord-Ove Thordson, ombud från Rodenkyrkan i Norrtälje:

– Jag är glad att kyrkostyrelsen tillstyrker förslaget om att utlysa klimatnödläge men är djupt besviken över att man är så luddig när det gäller konsekvenserna för kyrkan! Om man menar något med ”nödläge” måste det innebära mobilisering, omprioriteringar och ett tydligt ledarskap!

I beslutet att utlysa klimatnödläge ingår att kyrkostyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för klimatarbetet, som konkret ska visa hur Equmeniakyrkans klimatarbete ska bedrivas. I handlingsplanen ska intentionerna i motionärernas förslag ingå, liksom det arbete som redan sker nationellt och lokalt i Equmeniakyrkan. Planen ska presenteras vid nästa års kyrkokonferens, och 500 000 kronor utöver budget kan avsättas för arbetet. Förslaget att anställa en projektledare avslogs dock.

Ibland har kyrkligt klimatarbete ifrågasatts för att ta fokus från kyrkans uppgift om att sprida evangeliet. Några ombud konstaterade att detta ifrågasättande var osynligt i detta forum. Istället verkar Equmeniakyrkans medlemmar se att uppgifterna går hand i hand. Eller som ombudet Sören Johansson uttryckte det:

– Någon klimatforskare sade härom året ungefär att ”de tre största miljöproblemen är girighet, egoism och apati, och det har vetenskapen inga verktyg för.” Det har däremot vi! Vi kan prata om omvändelse och att Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Att vi satsar resurser på vår kärnverksamhet, mission och evangelisation med en tydlig medvetenhet om klimatproblemen kanske är det allra bästa vi kan göra för klimatet.

Kort om övriga motioner: Tillsättande av farsitalande riksevangelist. Avslag, men Kyrkostyrelsen föreslår att i kommande tjänstetillsättningar tydligare beakta språklig och kulturell kompetens utifrån församlingars behov.

Ordination före vägledningsåret. Frågan ska utredas.

Treårigt projekt om Palestina-Israel-frågan. Avslag. Men kyrkostyrelsen uppmanar och uppmuntrar församlingar att i samarbete med närstående organisationer öka kunskaperna.

Formulerande av kyrkans vetenskapssyn. Frågan lyfts för samtal och bearbetning, särskilt i samarbete med Equmenia. Uppmaning till opinionsbildning om att kyrkan är positiv till vetenskap.

Gemensamt ledarskap i församlingarna. Avslag, men kyrkokonferensen uppmanar församlingar i regionråd och styrelseutbildningar samtala om olika sätt att organisera församlingar.

Per Erik Lund

pererik.lund@sandaren.se
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne

Söndagsservice