”Vi är trygga med kyrkoledarförslaget”

Kerstin Torkelsson Enlund, ordförande i beredningsgruppen, är nöjd med hur rekryteringsprocessen till nya kyrkoledare har genomförts. foto: birgitta haglund

Efter ett gediget rekryteringsarbete är vi som kyrkostyrelse glada och trygga med det förslag vi presenterar inför kyrkokonferensen 2020. I det brev som den 10 februari gick ut till församlingarna berättar vi om de kompetenser som det gemensamma ledarskapet är bärare av. Det handlar om teologiskt kunnande, stor erfarenhet av och kunskap om ledarskap samt förmågan att leda både med andlig mognad, strategi, målmedvetenhet och stor inkänning. Kompetenser och erfarenheter att vara kyrkans röst i det offentliga rummet förstärks tillsammans med lång och gedigen erfarenhet av församlingsutveckling och förändringsarbete.

Den samlade erfarenheten av att arbeta ekumeniskt, både nationellt och internationellt är stor. Vi har prövat såväl erfarenheter, kunskaper, personlighet och personliga förmågor som att arbeta i ett nära gemensamt ledarskap. Hos Karin och Joakim möter vi glädje, målmedvetenhet och kallelse att gå in i uppgiften som biträdande kyrkoledare. I enlighet med stadgarna är frågan också väl prövad med kyrkoledare Lasse Svensson som känner stor glädje och tillförsikt att få dela ledarskapet med Karin Wiborn och Joakim Hagerius.

I det omfattande intervju-, samtals- och urvalsarbete som gjorts har personliga brev, CV, intervjuer, djupintervjuer, teambaserade samtal och referenser varit viktiga delar. Det är många sammanvägda faktorer som ligger till grund för förslaget där antalet nomineringar är en bland flera.

En övergripande bild visar att hälften av de som valt att ställa sig till förfogande nominerats endast av en församling, medan övriga nominerats av två eller flera församlingar. Det är dock ingen enskild som ”sticker ut” i antal nomineringar. Några av de som nominerats av flera församlingar valde tidigt i processen att inte ställa sig till förfogande.

Bland de som nominerats har några blivit kontaktade av den eller de församlingar som står bakom nomineringen, medan det för andra var en överraskning att de föreslagits. Ett antal församlingar har också valt att lämna ett flertal förslag, i något fall över tio namn, medan andra församlingar valt att nominera endast en person. Eftersom det finns så pass stora skillnader i hur församlingarna valt att ta sig an möjligheten att nominera, menar kyrkostyrelsen att det inte går att dra några entydiga slutsatser enbart utifrån antalet.

Både de som nominerats och vi som kyrkostyrelse har prövat frågorna i reflektion, bön och begrundan. Det har varit många goda samtal, där individernas gåvor, kallelse och Equmeniakyrkans bästa fått stå i centrum. Efter en lång och grundlig process finns nu ett förslag, och kyrkostyrelsen lämnar det till konferensen att pröva med samma omsorg.

Vi vill också kort kommentera insändaren från Orsa (Sändaren 10/2020) som bland annat lyfter det internationella arbetet, landsbygd och ett gemensamt ledarskap i relation till kyrkoledarvalet.

Kyrkostyrelsen är väl medveten om samtalen om engagemanget för det internationella arbetet, just nu pågår en översyn som snart kommer att presenteras för kyrkostyrelsen

I den trojka som föreslås finns en stor medvetenhet om förutsättningarna för att vara församling på landsbygden. Utmaningarna för landsbygd och storstad ser olika ut och inte minst inom arbetet med församlingsutveckling och växtpooler görs viktiga satsningar med många engagerade medarbetare.

När det gäller ledarskapet med en kyrkoledare och två biträdande har kyrkostyrelsen gjort bedömningen att fortsatt ha ett gemensamt ledarskap med tre personer men med en delvis förändrad ansvarsfördelning för att möta prioriteringar och behov.

För Equmeniakyrkans styrelse

KERSTIN TORKELSSON ENLUND, ordförande i beredningsgruppen.

Det är många sammanvägda faktorer som ligger till grund för förslaget där antalet nomineringar är en bland flera.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.