Var är kyrkornas initiativ mot ockupationen?

Mellanöstern toppar åter-igen nyhetsrapporteringen. Syrien är på väg in i ett fullskaligt inbördeskrig. Landkonflikten mellan israeler och palestinier är idag längre från en varaktig fred än på länge. Det finns stora frågetecken om utvecklingen i Egypten efter parlamentets upplösning och presidentvalet. I Nordafrika väntar folken fortfarande på trygghet för att verka i frihet. Konflikterna i Mellanöstern sitter alla fast i varandra även om varje konflikt kan och bör lösas separat. Den konflikt som påverkar hela regionen och som alla de andra sitter fast i är den mellan israeler och palestinier. Trots upprepade FN-resolutioner, mångas fredsinitiativ och en ”arabisk vår” som tillfälligt öppnade ett fönster av hopp är det i dag mycket svårt att se någon väg till fred i Israel/ Palestina-konflikten och till ett demokratiskt självbestämmande för palestinierna.

 

 

 

 

I våra kontakter med Mellanöstern upplever vi att människors bristande tro på fred och demokratisering av regionen skapar en oroande uppgivenhet inför framtiden.

Vi menar att landkonflikten mellan israeler och palestinier inte bara är en av konflikterna i Mellanöstern utan den avgörande konflikten som behöver lösas för att det ska kunna bli varaktig fred och demokrati i hela regionen.

Den israeliska politiken har genom ockupation, bosättningspolitik, avspärrningar och separationsbarriär i dag de facto skapat en stat som kontrollerar både Israel och det ockuperade palestinska området. Denna av Israel utvecklade politik är på väg att omintetgöra en framtida tvåstatslösning.  Kanske finns ännu en liten tid att påverka till en förändring för en tvåstatslösning av fullt självständiga, fria och säkra nationer — Israel och Palestina. De kristna i de ockuperade palestinska områdena vill tro det och har utmanat världens kristna och säger till dem att det ännu är Kairos — rätt tid. Tid för handling för att genom icke-våldsmetoder påverka det internationella samfundet för att få ett slut på den enligt internationell rätt olagliga ockupationen av det palestinska området — Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem.

Svenska kyrkan har i ett beslut i Internationella Nämnden skrivit ett svar till de palestinska kyrkoledarna om Kairosdokumentet. Svenska kyrkan skriver i  juni 2010 att man vill höja sin röst. Vi hör inte den! Varför så tyst i denna fråga? Tala ut! I svaret för två år sedan skrev Internationella Nämnden att man vill fortsätta med sanktioner mot israeliska bosättningar på ockuperad mark och med bevakning av israeliska företag på ockuperat område. Vi ser inga sådana uppmaningar eller initiativ!

I DN debatt den 4 juni skrev det israeliska parlamentets före detta talman Avraham Burg: ”För egen del har jag bestämt mig för att inte köpa produkter som kommer från bosättningar. /…/ Att förhindra att produkter som tillverkats i bosättningar felaktigt marknadsförs som ’Made in Israel’ och att stoppa förmånlig införsel till EU må se ut som ett litet och symboliskt steg. Men under nuvarande omständigheter är det ett stort steg mot fred i Mellanöstern.”  I de palestinska kristnas Kairosdokument drar man konsekvensen av detta till att be partnerkyrkor och omvärlden att verka för att avbryta alla investeringar, införa sanktioner samt bojkotta allt som på något sätt befäster ockupationen. Målet för undertecknarna av Kairos Palestina-dokumentet är att få den israeliska regeringen att avbryta ockupationen av de palestinska områdena så att ett självständigt Palestina ska bli verklighet.

Vi menar att det nu är tid för handling — Kairos för en kampanj i Sverige som påverkar vår regering så att de klart tar ställning för och driver en kraftfull påverkan i världssamfundet för att ett självständigt Palestina ska bli verklighet. En palestinsk stat i det ockuperade området, jämsides med den israeliska staten, med frihet och säkerhet för både israeler och palestinier. I dagsläget är det också det bästa vi kan göra för att stödja en demokratisk utveckling i hela Mellanöstern. En sådan opinion ger en tydlig signal om att det finns människor som vill förändra politiska orättvisor för att ge alla lika rättigheter och självbestämmande i demokratisk ordning.

 

Därför vill vi att Svenska kyrkans kyrkostyrelse och Gemensam framtids kyrko-styrelse ska kräva ett slut på den israeliska ockupationen av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza och att rekommendera sina församlingar:

• att följa uppmaningarna i Kairos Palestina-dokumentet att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena — Västbanken och Östra Jerusalem.

• att stödja de krafter i Gaza som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter och kräva att  den pågående israeliska blockaden av Gazaremsan hävs. 

Göran Rask

 Svenska kyrkans regionsekreterare för Mellanöstern 2001—2007, i dag internationell sekr i Skara stift

 

Gustaf Ödquist

 Svenska kyrkans policyrådgivare för Mellanöstern 2002—2006, i dag kyrkoherde i Angered

 

Emmanuel Furbacken

 Missionskyrkans regionsekreterare för Mellanöstern 1998—2010,

i dag pastor i Hammarkullen

 

Kjell Jonasson

 Svenska kyrkans regionsekreterare för Mellanöstern 1994—2001, Svenska kyrkans utsände i Jerusalem, 2004 —2012, i dag resursperson för Mellanösternfrågor i Strängnäs stift

,
3 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Mats Ahlgren
Jag ser gärna en uppföljning, hur vet jag vilka produkter som är producerade var? Vilka företag producerar i Israel och vilka i de ockuperade delarna?
Sune Melin
Intressant att ta del Svenska Kyrkans och Svenska Missionskyrkans främsta kännare av konflikten i Mellanöstern. Er slutsats är att om Israel upphör med ockupationen blir det en tvåstatslösning och fred. Hamas, Hizbollah och Iran vill inte att Israel ska finnas. Tror ni att deras uppfattning om Israel beror på Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem?. Anser ni att Israel även ska ensidigt lämna Golanhöjderna?
Mats Ahlgren
Och vad är din lösning, Sune? Fortsatt ockupation och förtryck skapar fred?