Dobers bättre alternativ än Piensoho

Jenny Dobers

Debattörerna anser att Jenny Dobers skulle vara ett bättre alternativ som biträdande kyrkoledare än Niklas Piensoho:  Foto: Marcus Gustafsson

Vi stöder förslaget att välja Karin Wiborn som kyrkoledare men har liksom Amnå och Demker och många andra mycket svårt att förstå varför kyrkostyrelsen föreslår Niklas Piensoho som biträdande.

 Piensoho må ha ordinerats i Svenska Missionskyrkan en gång i tiden men det är i sammanhanget irrelevant. Piensoho har inte arbetat i eller nära Equmeniakyrkan eller dess bildarsamfund under de senaste arton åren. Under hela samgåendeprocessen och de senaste årens konsolidering och utveckling har P stått utanför Equmeniakyrkan och tjänstgjort i en profilerad pingstförsamling.
 

Bör vara väl förankrad i rörelsen

Det finns andra typer av tjänster i en kyrka där det kan vara befogat och relevant med olika utifrånperspektiv. Men kyrkoledare är inte en sådan tjänst. En kyrkoledare bör vara väl förankrad i rörelsen, känna dess bredd och ha egen erfarenhet i närtid av de processer som kyrkan står i. Det har inte Piensoho. 
Det här är ingen personfråga. Piensoho är säkert en god resurs. Vill han arbeta i någon av Equmeniakyrkans församlingar eller organisationer så finns många tjänster att söka. Men kyrkoledartjänster är förtroendeuppdrag som förutsätter stark förankring. Så fungerar folkrörelser.

Bredare än så

Vi vet förstås att en påtryckningsgrupp, uppbackad av Sändaren, under en längre tid högljutt har pläderat för Piensoho trots hans uttryckliga önskan att vara anonym. Deras utgångspunkter har verkat vara teologiska, utifrån en vilja att driva Equmeniakyrkan i en viss riktning. Men Equmeniakyrkan är bredare än så. Vi tror på en kyrka med gott om plats och högt i tak. Och vi vill ha kyrkoledare som känner kyrkan och varit delaktiga i dess utveckling.

Gott alternativ

Flera sådana kandidater har varit med i diskussionen tidigare och vi tycker att kyrkostyrelsen genom sitt förslag underkänner dem. Låt oss välja någon av dem, ett gott alternativ är till exempel Jenny Dobers. 
Eftersom kyrkostyrelsen släppte sitt förslag till biträdande kyrkoledare först i början av sommaren så finns mycket litet tid för samtal och diskussion. Det gör situationen problematisk också ur demokratisynpunkt och är ytterligare en anledning till att välja någon av de kandidater som diskuterats och granskats i ett tidigare skede.

Thomas Kazen 
Ann-Marie Johansson
ombud Sätunakyrkan

 

Sändarens chefredaktör svarar: 
Backade Sändaren upp Piensohos påtryckningsgrupp?

 

I det här kyrkoledarvalet har det blivit uppenbart att när Sändaren rapporterar om saker som händer i Equmeniakyrkan, så är rapporteringen endast saklig när det som rapporteras om faller den läsande i smaken. Annars tar vi ställning eller "backar upp" som vi i debattinlägget från Sätunakyrkan anklagas för.
Men det är ett märkligt sätt att se på journalistik som jag gärna tar alla chanser att markera mot.

Bred diskussion i fokus


Vi tar med glädje in Thomas Kazen och Ann-Marie Johanssons inlägg i frågan om att de ser Jenny Dobers som ett bättre val än Niklas Piensoho till kyrkoledare. Det betyder dock lika lite att "Sändaren backar upp" denna insändare som när vi tar in en insändare från ett 30-tal pastorer som vill se Piensoho i rollen. 

Eller som när vi, naturligtvis (tjänstefel vore väl annars), rapporterar om att insändaren blivit ett brev till kyrkostyrelsen, nu med ett 90-tal namn, i maj.

Blanda inte ihop rapportering och besvikelse


På ledarplats har vi inte drivit något annat än att få kyrkostyrelsen att reda ut frågan under processens gång. 
Om journalistik fortsatt är viktigt kan vi inte tillåta oss ta miste på saklig rapportering och diskussion med egen besvikelse. 

Robert Tjernberg
Chefredaktör, Sändaren
 

3 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Ellen Andersson
Instämmer i detta. Jag undrar även varför man inte valt någon yngre kandidat. Att man valt Karin kan jag förstå men det borde vara en yngre som biträdande kyrkoledare. Hur tänker man för framtiden?
Anna-Lena Eriksson Gustavsson
Tack Thomas Kazen och Ann-Marie Johansson för en relevant och angelägen kommentar gällande val av biträdande kyrkoledare. Självfallet vill vi ha kyrkoledare som "är väl förankrade i rörelsen" och som "känner kyrkan och som varit delaktiga i dess utveckling". Vi är många!
Bertil Svensson
Tack för ett tydligt klarläggande från Sändarens chefredaktör!