Kyrkostyrelsen: ”Vi har inte ändrat några spelregler”

Karin Wiborn, Niklas Piensoho

Karin Wiborn föreslås som kyrkoledare och Niklas Piensoho till biträdande kyrkoledare helt enligt Equmeniakyrkans stadgar, skriver kyrkostyrelsen i detta debattsvar.
Foto:Marcus Gustafsson, Mikael M Johansson

Svar till  Erik Amnå och ­Marie Demkers artikel i Sändaren 27/2024: ”Varför har kyrkostyrelsen valt denna väg till ny kyrkoledning?”

Kyrkostyrelsens förslag är att Karin Wiborn väljs till kyrko­ledare och Niklas Piensoho till biträdande kyrkoledare. Det innebär att Karin blir kyrkoledare, Equmeniakyrkans främsta andliga företrädare, och blir därmed den som också beviljas ansvarsfrihet av kyrkokonferensen.
Sedan Equmeniakyrkans bildades har ett gemensamt ledarskap tillämpats. Inför formandet av kyrkan prövades tanken om ett delat ledarskap men beslutet blev en kyrkoledare samt möjligheten till en eller flera biträdande kyrkoledare som tillsammans utövar ett gemensamt ledarskap. Så har det fungerat under kyrkans första decennium. Kyrkostyrelsen har inte ändrat spelreglerna för ledarskapets organisation. Att göra en förändring kräver både prövande samtal, förslag till ändring av stadgar och beslut av kyrkokonferensen.

Kvalificerad grupp

Kyrkoledarna bildar vidare tillsammans med de regionala kyrkoledarna och cheferna vid det nationella kansliet en ledningsfunktion, tillsammans utgör de en kvalificerad grupp som väl representerar Equmeniakyrkans bredd och djup.
Kyrkostyrelsen har prövat kandidaterna i relation till Equmeniakyrkans grunddokument som Teologisk grund, stadgar, samt till nuvarande organisation, arbetssätt, pågående utvecklingslinjer, ekumenik, ekumeniska samtalsdelegationer med mera. Det är väsentligt att värna det fortsatta formandet av kyrkans liv och identitet. Som kyrkoledare och biträdande kyrkoledare har man att företräda Equmeniakyrkans identitet samt kyrkan som helhet och inte egna preferenser.
Ett antal längre intervjuer har genomförts, givetvis i slut­fasen även med fackliga företrädare samt Equmenias ledning. Equmenia har också deltagit i beredningsprocessen. En bred referenstagning har gjorts på samtliga kandidater som ställt sig till förfogande. Karin och Niklas har mötts vid några tillfällen för att samtala om teologiska frågor och pröva förutsättningarna för samarbete. 
 

Kravprofilen en ledstjärna

En ledstjärna i beredningsarbetet har varit den kravprofil som togs fram tillsammans med församlingarna där ett drygt tjugotal församlingar deltog.
Hur många som föreslagit respektive kandidat har inte varit avgörande men vi kan konstatera att både Karin Wiborn och Niklas Piensoho är föreslagna av ett stort antal församlingar.
Kyrkostyrelsen har gjort ett omfattande beredningsarbete där det bland annat varit en stor utmaning att möta den bredd och mångfald som Equmeniakyrkan utgör.
 

Större rörelse över samfundsgränserna

Idag sker en större rörelse över samfundsgränserna än tidigare. Den sker på medlemsnivå men också när det gäller pastors- och diakonkåren. Varje kyrkokonferens mottas medarbetare från andra samfund, det gäller även medarbetare från Svenska kyrkan.
I flera av våra församlingar gläds vi över pastorer och diakoner som hittat sin plats i Equmeniakyrkan och som kommer från andra traditioner. Det gäller även poster på nationell nivå inom både Equmenia och Equmeniakyrkan.
När det gäller Niklas kommer han från Missionskyrkan, är utbildad vid Teologiska seminariet och ordinerad pastor i Missionskyrkan. Niklas återinträder i pastorskåren efter de riktlinjer och den prövning som finns föreskrivna, allt enligt de ordningar som gäller.
Av praktiska skäl hade Joel Halldorf och Unni Jonsson inte möjlighet att genomföra den planerade intervjun med Niklas. För att komplettera samtalet mellan Karin och Niklas gjordes före midsommar ytterligare en intervju som inom kort publiceras i skriftlig form på kyrkoledarwebben. Där lyfts frågor om kyrkosyn, dop, demokrati, hbtq, unga vuxna, med flera frågor.
Under kyrkokonferensen finns båda kandidaterna på samtalstorget för frågor och dialog. 
Kyrkostyrelsen välkomnar fortsatt debatt och samtal.
 

Kerstin Enlund
Kyrkostyrelsens ordförande

Johan Qvist
Bredningsgruppens ordförande

4 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Hans Nilsson
Det är bra att kyrkostyrelsen klargör att deras förslag till kyrkokonferensen innebär val av dels en kyrkoledare och dels, i ett andra val, en biträdande kyrkoledare. Tyvärr adresserar ju inte detta förtydligande en del av de frågeställningar som Demker/Amnå fört fram, dvs att de båda föreslagna kyrkoledarna faktiskt i intervjuer talar om ett delat ledarskap, ja en av de föreslagna kandidaterna uttrycker till och med att det är en förutsättning för att bejaka kallelsen till denna tjänst. Förhoppningsvis är detta bara ett felcitat i tidningen, annars ställer det ju frågor om vem och vilka som har mandat att ändra den ledningsstruktur som kyrkokonferens en gång beslutat om och som styrelsen idag säger sig stå bakom. Det är rätt stor skillnad på ett delat ledarskap och ett ledarskap där en är vald till kyrkoledare och en till biträdande, inte minst i kommunikationen utanför samfundet. Det vore därför önskvärt att de föreslagna personerna tydliggör hur de ser på deras respektive uppgifter som kyrkoledare resp. biträdande.
Hjördis Högberg, medlem i Betlehemskyrkan Göteborg
Jag funderar på hur det egentligen är med ”stort antal, många” i relation till alla våra församlingar och medlemmar? Det vore fint med mer exakt information eftersom processen framför allt i frågan om biträdande kyrkoledare, diskuteras.   I ett stycke står ”Hur många som föreslagit respektive kandidat har inte varit avgörande men vi kan konstatera att både Karin Wiborn och Niklas Piensoho är föreslagna av ett stort antal församlingar.” På Equmeniakyrkans hemsida står att vi är fler än 660 församlingar och att enbart 125 församlingar föreslagit kyrkoledare, alltså knappt 20% av alla församlingar.    I en text på Equmeniakyrkan.se från 26/6-24 om kyrkoledarevalet skrivs att antingen Wiborn ELLER Piensoho föreslagits av många av dessa 125 församlingar. Detta innebär att mindre än en femtedel av Equmeniakyrkans 660 församlingar kan ha föreslagit Piensoho.    En annan fråga som gärna kan förtydligas när det gäller påverkanskraft är angående de cirka 90 pastorer och diakoner som deltog med underskrift i uppropet för Piensoho till kyrkoledare. Vi vet inte om alla dessa pastorer och diakoner tillfrågat - och fått stöd från sin egen församlings församl ingsmöte för underskriften.
Göran Ljungerg
Styrelsen har inte ändrat spelreglerna men den ändringen sköter Piensoho själv då han utropar att han inte kommer att vara biträdande KL
Bertil Svensson
Ett varmt tack till kyrkostyrelsen för tydligt klargörande om vad som gäller. Mycket av debatten tycks bygga på förutfattade meningar, rena missuppfattningar och citat från tidningsartiklar. Andreasförsamlingen i Jönköping har fullt förtroende för kyrkostyrelsens hantering av frågan och ställer sig bakom det lagda förslaget med Karin Wiborn som kyrkoledare och Niklas Piensoho som biträdande kyrkoledare.