Bra jobbat kyrkostyrelsen!

Karin Wiborn, Niklas Piensoho

Karin Wiborn föreslås som kyrkoledare och Niklas Piensoho till biträdande kyrkoledare.
Foto:Marcus Gustafsson, Mikael M Johansson

I en debattartikel i Sändaren 27/2024 ställer Erik Amnå och Marie Demker frågan: Varför har kyrkostyrelsen valt denna väg till ny kyrkoledning?

 De är, oroade. För att inte säga bekymrade. Vad är de oroade och bekymrade över? Jo, att Niklas Piensoho av Equmeniakyrkans styrelse föreslås bli biträdande kyrkoledare med Karin Wiborn som kyrkoledare. Vi delar inte deras oro och är inte bekymrade. Tvärt om är vi trygga med styrelsens förslag och har stora förväntningar på den framtida ledning av Equmeniakyrkan. 

Omsorgsfullt arbete

Kyrkostyrelsen och dess beredningsgrupp har gjort ett professionellt och omsorgsfullt arbete, och många har fått komma till tals. Arbetet har vägletts av en känd process med grund i Equmeniakyrkans stadgar. Vi menar att processen varit transparent och information har löpande förmedlats i olika fora och kanaler. All heder åt kyrkostyrelsen och beredningsgruppen som följt den beslutade och tydligt kommunicerade processen. Att Niklas Piensoho valde att inledningsvis inte öppet stå till förfogande har vi full förståelse för. 
När kyrkostyrelsen beslutat om vem som föreslås till kyrkoledare vidtar nästa steg i processen, att föreslå biträdande kyrkoledare. Även denna del av processen äger kyrkostyrelsen, men här är den som föreslås som kyrkoledare djupt involverad. 

Samtalstorg i början av konferensen

Det finns ytterligare skäl till att vi menar att kyrkostyrelsen och dess beredningsgrupp gjort ett bra arbete. Av artikel på Equmeniakyrkans hemsida med rubriken Kyrkoledarval på väg mot landning (publicerad 26 juni, 2024) framgår: att en stor majoritet av de församlingar som lämnade förslag på namn under processen hade antingen Karin eller Niklas bland sina kandidater. Kerstin Enlund (kyrkostyrelsens ordförande): Under juli månad kommer Karin och Niklas få svara på ett antal frågor som vi förstår att många vill ha svar på. Det rör allt i från kyrkosyn, dopsyn, ledarskap, hbtq, Equmeniakyrkans teologiska grund med mera. Vidare säger Johan Quist (ordförande beredningsgruppen): Vid samtalstorget i början av konferensen blir det tillfälle att ställa frågor till Karin och Niklas. Vi hoppas att många tar tillfället till frågor och kortare samtal.

Niklas Piensoho inte okänd

Att Niklas Piensoho skulle vara okänd är svårt att förstå. Han har skrivit flera böcker, medverkan i TV-gudstjänster och andakter och det finns många predikningar att ta del av på nätet. Erik Amnå och Marie Demker anser vidare att Niklas Piensohos teologi är oklar och anser att det behövts en debatt om hans kyrko- och bibelsyn. Hur och var skulle den debatten föras? 
De avslutar sin artikel med frågan om varför kyrkostyrelsen har valt denna väg och hänvisar till: ”skuggkandidat, ändrade spelregler kring ledarskapets organisation, ingen kandidat till biträdande inifrån kyrkan, ingen presentation eller utfrågning kring ledarskap och teologi?” Dessa påståenden anser vi kan tolkas som ett underkännande av kyrkostyrelsens förtjänstfulla arbete.  
Vi är övertygade om att det förslag till kyrkoledning som nu finns för kyrkokonferensen att ta ställning till ger framtidstro och speglar den mångfald som ryms inom Equmeniakyrkan. Bra jobbat kyrkostyrelsen.
 

Bo Edvardsson
Gunnar Larsson
Göran Kihlström
 

1 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Jerry Gegerfelt
Håller verkligen med. Kyrkostyrelsen har gjort ett mycket bra jobb!