Svag teologi i Brukssånger leder till sekularisering

För lite fokus på Jesus i brukssånger? Foto: Mostphotos

Magnus Hagevis ledartext om elefanten i rummet har väckt olika reaktioner, några negativa. Först hade vi svårt att förstå vad det var som var så kontroversiellt i hans text om ”att sätta Jesus i centrum” och vad det kan innebära. Att forskare presenterar resultat från sitt eget forskningsfält brukar uppfattas som positivt.

I debatten har det forskarna kallar för evangelisk teologi stått i fokus: bekännelse av och personlig relation med Jesus, efterföljd och att Bibeln och evangelisation är viktigt. I svallvågorna av denna debatt vill vi peka på och belysa ett av samfundets finansierade projekt som vi anser vara ett exempel på där det subtilt och successivt sker en förskjutning (uttunning om man så vill) av evangelisk teologi. Detta gäller Brukssånger.

”Som du ber så tror du” (bönens lag, trons lag) lyder ett känt begrepp kopplat till tron och gudstjänsten. Sångerna vi sjunger är bland annat böner, de berättar om vad vi tror på och formar så vår teologi och vårt kristna liv.

Efter en genomgång av Brukssångers senaste två album – En ny dag (vår 2021) och Värme och mod (höst 2020) – och den musikgudstjänst som tagits fram till Equmeniakyrkans temaår Till jordens yttersta gräns så tycker vi att det är anmärkningsvärt att Jesus enbart nämns vid namn vid ett tillfälle i en enda sång av totalt 20 sånger. Det är sedan en bedrift att skriva sånger under temat Apostlagärningarna där Jesu namn inte alls nämns.

Såklart anspelar Brukssånger på Jesus ibland utan att hans namn nämns. Att inte nämna Jesus vid namn i sånger som skrivs är givetvis inte i sig själv fel och leder inte per automatik till en uttunnad teologi. Det vi ser som ett problem är att det är ett genomgående drag i en för Equmeniakyrkan viktig teologisk och församlingsbyggande insats. De sånger som skrivs och sprids, med starkt stöd av samfundet, kan till stor del forma de lokala församlingarna i det långa loppet.

I Equmeniakyrkans satsning kring Brukssånger ser vi därmed tecken på en svag evangelisk teologi som vi befarar leder oss mot en sekularisering inifrån. I dag är det allmängods att språk formar våra idéer, vår tro och inte minst våra sociala relationer. Därför är det inte oviktigt att ställa frågan om vad texterna som Equmeniakyrkan vill att vi sjunger faktiskt ger uttryck för. Utifrån vår läsning av Bruksångernas texter så blir en relevant fråga: Är Jesus i centrum? Vårt svar är nej, och det är problematiskt utifrån kyrkans tro att det är i och genom Jesus vi både lär känna vem Gud är och vad det sant mänskliga är.

Utifrån Equmeniakyrkans vision om ett möte med Jesus som förvandlar borde samfundet verka för att tydligt sätta Jesus i centrum för att skapa utrymmen och platser för detta möte. Detta gäller inte minst de sånger som Equmeniakyrkan sprider, men här verkar det finnas en stor lucka. Det behövs en större bredd och mångfald i sångtexterna från Equmeniakyrkan. Betoningen på gemenskap och enhet måste därför genomsyras av den person som är kyrkans ursprung och centrum, Jesus Kristus.

John Lindar

pastor i Equmeniakyrkan Toarp

David Wedegård

pastor i Equmeniakyrkan
Hallstahammar

Utifrån vår läsning av Bruksångernas texter så blir en
relevant fråga: Är Jesus i centrum?
Vårt svar är nej

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.