Snarare apartheid än antisemitism

Vi vill gärna ge en slutreplik till företrädarna för Svensk Israelinformation (Lisa Abramowicz) och Samfundet Sverige-Israel (Ulf Öfverberg). De hävdar att kritik av Israel ofta kan vara antisemitism och antyder att det skulle gälla vår kritik.

 
Vi kan bara ge det tydliga beskedet att vi inte står för antisemitism. Vi respekterar en judisk person eller grupp precis på samma sätt som vi respekterar en icke-judisk person eller grupp och vi kritiserar en judisk person eller grupp på samma villkor som vi kritiserar andra. 
 
Från den israeliska organisationen B’Tselem, FN-organet UNOCHA, Defence for Children International, den israeliska juristorganisationen Hamoked med flera statistikförande organisationer framkommer tydliga brott mot IHL (Internationell humanitär rätt) och mänskliga rättighetsbrott begångna av Israel. Det gäller bland annat diskriminering, våldsbrott, fängslande av minderåriga, husförstörelse, splittrande av familjer med mera. Dessa brott kan inte avfärdas eller döljas med ordet antisemitism. Snarare pekar de otaliga avspärrningarna och olika möjligheter för palestinier och israeler mot framväxten av ett apartheidsamhälle.
Den sydafrikanska delegationen vid Kairosmötet i december var tydliga med att vad de observerar i Israel/Palestina är stundtals värre än den apartheid de känner från sitt eget land.
 
Till sist ett ord om Mitri Raheb, denna palestinska lutherska präst som gjort ett fantastiskt jobb i sin hemstad Betlehem inte minst socialt och kulturellt. I vissa länder får han priser och utmärkelser. Vid sitt besök i Sverige denna gång fick han utstå förtal och anklagelser.
Han hävdar att palestinier som levt oavbrutet i Betlehem och Det heliga landet sedan Jesu tid har en del i den bibliska historien och ingen torde kunna i sak motbevisa detta. 
 
Symboliskt nämnde han en gång i försvar mot judiska gruppers åberopande av DNA-argument för att beröva palestinier mark,  2010, att sannolikt skulle släktskapet visa sig vid ett eget DNA-test. Det var en bild han ville ge för att betona palestiniernas plats i historien, ingenting annat. 
Bättre än argument om DNA är folkrätten och det ickevåldsmotstånd som växer fram över världen. Vi tror att en större ekonomisk press på Israel — i enlighet med Kairos Palestina — kan visa på värdet av att leva i enlighet med folkrättens principer.
 
 
 
Anna Karin Hammar
teol dr / präst Svenska kyrkan
 
Lena Lönnqvist
medlem Equmeniakyrkan
 
,
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.