Profetera och fortsätt möt det onda med det goda

Profetiska ord. Vi har lagt bakom oss en helg med en allvarlig ton. Eller så finns vi snarare i en allvarlig tid, en tid att vara orolig för säkerhet, gängskjutningar, inflation och energipriser. Vi har som mänsklighet befunnit oss i allvarliga tider förut. Till exempel på profeten Amos tid.

Han var profeten som såg ­syner om Israel när Ussia regerade i Juda och när Jerobeam regerade i Israel/Nordriket, och som kom med svidande kritik mot den ­föreslagna politiken.

Amos föddes i den lilla bergsstaden Tekoa söder om Jerusalem i Juda rike i början av 700-­talet f Kr. I sin ungdom var han fåraherde men omkring 760–750 f  Kr upplevde han kallelsen att bli profet. Han var främst verksam i grannriket Israel som då stod på höjdpunkten av sin politiska makt men plågades av sociala orättvisor. Amos predikade speciellt mot hycklande gudsdyrkan, omoral och förtryck av fattiga. ”Amos sade: Herren ryter från Sion, hans röst dånar från Jerusalem. Brott på brott har ni hopat, jag vill inte dröja med domen.”

Vad hade Amos sagt i dag? Kanske något i stil med: ”Ni vill upprätta visitationszoner, transitcenter för asylsökande och sätta unga i fängelse. Människor som söker sig hit, undan krig, klimathot och utbredd fattigdom görs till hot och fiender. Ni vill skärpa inre utlänningskontroll, villkoren för familjeåterförening och skynda på återvändandet. Ni skapar ett system av vi och dom. Ni ska granska andras vandel, men hur är det med er egen? Ni talar om svenska värden, men just de innebar väl att vara öppen mot omvärlden och välkomna den flyende. Ni vill minska risken att människor ska söka sig till Sverige. Ni talar om risk, men det är ju just risken som gjorde dem till flyktingar. Vår nya statsminister använde med stolthet ordet ­’paradigmskifte’ om Tidöavtal och migrationspolitik. Men den tidigare socialdemokratiska regeringschefen ville inte låta nuvarande dito ensam ta åt sig äran för detta skifte. Nej, paradigmskiftet har redan skett, deklarerar Magdalena Andersson och ställer sig i samma fåra som Ulf Kristersson. Avräkning för migration från bistånd är heller inget nytt denna höst och tävlingen kring vem som kan överträffa de andra i ’hårda tag’ har pågått länge.”

Inte partipolitisk inlaga

Kanske hade Amos låtit så. Vem vet? Men jag är övertygad om att Amos skulle hålla med om att det är allvar nu. Detta är inte en partipolitisk inlaga. Det är en inlaga som rör den tid vi lever i, en tid att profetera i och en tid att engagera sig politiskt i och inte vara tysta. Och kyrkan har fortsatt ett uppdrag att möta organiserad brottslighet med organiserad godhet, att möta samhällets riktning med profetisk uppriktighet.

Vi hör ihop

Ingen tror knappast att Sverige kan göra allt, att alla som flyr skall kunna komma hit, att vi kan genom noggrannare sortering av sopor rädda klimatet. Men Bibeln lär oss att vi hör ihop. Att Guds kärlek inte känner geografiska gränser, att vi har ett gemensamt ansvar för varandra och för skapelsen och att Jesus Kristus i sin egen programförklaring för sitt uppdrag, läser från Jesaja bok: ”Han har sänt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fånga och syn för blinda och till att ge de förtryckta frihet”.(Luk.4:18) Detta kan sedan kläs I olika partipolitiska kläder och det är som det skall.

Amos manar oss: ”Sök det goda och inte det onda, så att ni får leva! Då skall Herren, härskarornas Gud, vara med er. Hata det onda och älska det goda, låt rätten råda då ni dömer!”

Lasse Svensson
kyrkoledare Equmeniakyrkan

 

 

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.