Debatt

Om de ordinerade tjänsterna

Anders Fläckman Gävle

Kyrkostyrelse och kyrkoledning annonserar ett omfattande samtal om de ordinerade tjänsterna under kyrkokonferensen i Jönköping utifrån utredningen ”I Kyrkans tjänst – en utredning gällande diakoners och pastorers ställning i Equmeniakyrkan”. Den utredningen har funnits på hemsidan sedan i höstas men har möjligen, ur ett församlingsperspektiv, hamnat lite under radarn.

Nu tas den upp – gott så – och styrelse och ledning verkar förvänta sig ett omfattande samtal utifrån de 20 (!) frågor som ställs i handlingarna förutom de frågor som var och en har med sig. Det omfattande frågematerialet förutsätter också att ombuden har läst utredningen.

Inga beslut ska fattas på denna konferens men väl, kanske, på nästa. Frågorna och svaren om hur vi ser på de ordinerade tjänsterna är en del av hur vi formar vår kyrka.

Det finns naturligtvis också många andra frågor vi behöver samtala om när vi formar vår kyrka. Det ”ömsesidiga beroende” som det ofta hänvisas till är ju inte så självklart och enkelt. Frågan är hur vi genomför detta samtal där församlingens röst kanske är den svåraste att höra och få tag på. Dels beroende på kunskapsbrister dels på att alla församlingsledningar är ideella. Brist på intresse får väl också räknas upp.

Man kan naturligtvis hävda att kyrkokonferensen representerar församlingarna men i denna typ av frågor räcker inte samtalstorg och plenum till. De ordinerade tjänsternas roll bör bestämmas i en dialog mellan församlingar, kyrkoledning och teologin.

De nya regionråden börjar nu sätta sig från att det hittills har varit en viss vilsenhet vad de ska syssla med. Kyrkostyrelsen och kyrkoledningen bör, tycker jag, använda sig av detta regionala organ för att testa frågor, få input till kyrkostyrelsen, be om råd, förankra etcetera. Där skulle en initierad diskussion kunna ske mellan församlingar och den medarbetarkår som finns.

Ledningen skulle kanske till och med kunna lägga utredningsuppdrag på dessa råd för det gemensammas bästa eller kanske be någon region att speciellt bevaka en fråga. Står det i stadgarna att man får göra så här? Nej men det är inte förbjudet heller!

 

 

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Debatt

Mer inom samma ämne