Livmodern en farlig plats för alla barn

Joel Halldorf pekar i sin ledare insiktsfullt på vår kulturs kluvna inställning till människor med Downs syndrom; vi älskar dem på tv samtidigt som vi också aborterar dem. Halldorf spårar denna inställning till vår kulturs starka betoning av föräldraskapet som individens ansvar. Den lagstiftning som har gett vårt land fria aborter lägger tydligt ansvaret hos kvinnan: orkar du inte ta hand om barnet så abortera det!

Lagen om fria aborter är inte bara ett problem för barn med Downs syndrom utan den gör livmodern till en farlig plats för alla barn. En av fyra graviditeter avslutas med en abort. Ändå skriver Halldorf att ”juridiskt måste [aborten] naturligtvis vara den enskildes beslut”. Här ställer sig Halldorf, utan motivering, bakom vår nuvarande abortlagstiftning. Aborten måste ”naturligtvis” vara fri.

 Det är en upprörande inställning, särskilt hos en person som i fostret ser en människa. För det finns inget naturligt med fria aborter, det naturliga vore snarare att vår lagstiftning skyddade alla människor oavsett ålder. En lag som skyddar den ofödde är en logisk följd av att vi ser det lilla fostrets människovärde och att vi ser det som lagens främsta uppgift att skydda våra mest grundläggande rättigheter.

 Vilket är då kyrkans budskap till en havande kvinna som inte orkar vara förälder? Enligt Halldorf är det att gå med henne. Ända till abortkliniken verkar det som. För vi får nämligen inte säga till henne att hon faktiskt är på väg att begå en allvarlig synd och att denna handling kommer att förfölja henne länge. Ja, att det är en handling som måste sonas för att åter ha gemenskap med Gud. Rimligen är detta viktiga saker att framföra och de förklarar också varför vi vill gå med henne.

 

Halldorf menar att vi måste vara villiga att sörja för de barn som vi önskar rädda till livet. Och att kyrkans kallelse är att visa världen att det inte finns några oönskade barn. Detta är en märklig och otillräcklig hållning. För kyrkan har ju även en kallelse att verka för hela samhällets rättfärdighet. Och att på alla sätt värna de värnlösa.

Det är svårt att tro att Halldorf även menar att människorättskämpar som William Wilberforce och Martin Luther King gjorde fel som bekämpade orättfärdig lagstiftning. Dessa män såg det som sin livsuppgift att bekämpa lagar som förringade slavarnas och de svartas människovärde. På samma sätt förhåller det sig med de ofödda: vill vi inte ge dem lagens skydd säger vi med det att de saknar människovärde. Och då far vi med osanning.

 

 

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Gullan Malmquist
Tack Pelle att du står upp för de oföddas rätt att få födas! Jag instämmer helt. Joel, du kan väl inte mena att det är kyrkans kallelse att adoptera alla oönskade barn, innan vi skulle ha rätt att kritisera en orättfärdig lag. Juridik och etik är inte samma sak. Vi kan inte med gott samvete döda våra ofödda barn, även om den svenska abortlagen tillåter det. Människovärdesprincipen prioriterar barnets rätt till liv.
Nils B
Det är inte en självklar kristen ståndpunkt att ett foster är ett barn, utan kräver lite mer eftertanke. Juridik är grundat på etik som man är politiskt överens om, och kan ändras, liksom kristna ståndpunkter i etiska frågor. Det är inte självklart att man som kristen ska verka för att alla lagar ska vara "kristna", utan man bör nog verka för ett gott samhälle på humanistisk grund där var och en kan välja sin personliga etiska/religiösa agenda och juridiken får syfta till att begränsa hur detta skadar andra i samhället, annars får vi en Sharialiknande juridik vilket verkar vedervärdigt.
M Ahlgren
Jag undrar hur länge en abort förföljer kvinnan och hur det går till att en handling sonas. Låter som en avspegling av häxprocesserna på 1600-talet, eller är det excorsism?
Andreas
Tack för ett bra inlägg i debatten, framförallt att den pekar på hur galet det är att se fostret som en människa men ändå inte ta avstånd från abort. Självklart kan man hävda att långt ifrån allt är självklart i kristen tro (Nils B) men när det står att Gud känner oss innan vi föds så är det mest rimliga att tro att vi finns innan vi föds, vilket logiskt sett blir i livmodern. Hur kan det tolkas annorlunda? Vidare, vilken Biblisk grund finns det -för- abort? Problemet är inte att kvinnan måste få bestämma över sin kropp, problemet är att män inte tar sitt ansvar. Kvinnor och män vet hur barn blir till och vid en graviditet har man således bestämt över sin kropp och bestämt sig för att möjligheten att bli med barn finns. Om man inte vill det så kan man avstå. Sex och barn hur ju liksom ihop. Män låter ofta resultatet av sex bli till ett problem och tar inte sitt ansvar för barnet och kvinnan och den familj som nu finns. Lagstadga att alla pappor måste ta sitt känslomässiga och ekonomiska ansvar vid en graviditet så får vi se hur det blir med abortsiffrorna. Vidare borde man ge mer stöd och hjälp till mammor för alla barn borde få födas och leva...inte bara de som har turen.