Klättra upp på barrikaderna för empati och mänskliga rättigheter

Dags för kristenheten att ställa sig på barrikaderna mot stelbenta regelverk i asylpolitiken, anser debattskribenterna. Bilden från en demonstration i Göteborg mot utvisningar av ensamkommande fr

Uppmaning till kyrkoledare och kristenhetens alla medlemmar:

I kyrkogemenskapen proklameras ständigt hopp och framtidstro. Kyrkans budskap grundat på Bibeln och inspirerat av Kristus pekar på kärleksbudskapet, omsorgen om varandra och värnandet av de mest utsatta.

Sveriges kristna råd, SKR, har i en väl genomarbetad rapport ”utsatthet i pandemitid” beskrivit situationen som drabbat de mest utsatta i vårt samhälle i samband med pandemin. Bland annat beskrivs den hart när omöjliga situation som de ensamkommande gymnasieungdomar ställts inför genom orimliga statliga krav att få ett fast jobb inom sex månader efter avslutad examen.

För döva öron har många personer sökt informera riksdagsledamöter om den obarmhärtiga situation som man åsamkar dessa unga människor. Enorma insatser har i samband med pandemin riktats gentemot samhällets allehanda aktörer, organisationer, verksamheter och branscher.

Men att utöka jobbsökartiden med sex månader avslogs i riksdagen!

I en tid då politiken helt upp­enbart abdikerat och vinnlagt sig om att driva den hårdaste migrationspolitiken har hittills kyrkan varit tyst och foglig. Man har avstått från att ryta och blundat för att unga människor i åratal befunnit sig i limbo. Det har smärtat oerhört.

Jesus var inte mild och foglig gentemot överheten utan reagerade och agerade kraftfullt när stelbenta regelverk hindrade möjligheten att ge människor vård, omsorg och resning. Jesus röt över ondskan men älskade syndaren.

Under julhelgen påmindes vi ånyo om att den heliga familjen var flyktingar och flydde undan förföljelse och dödshot. I vårt land har vi människor som också flytt för sina liv för att undkomma misär, förföljelse och död. Drömmen om en trygg boplats var drivkraften i flykten.

Vårt land har fått ta emot en rännil av världens alla flyktingar som tvingats lämna sina hem och sin bygd på grund av hoten som despoter, krigsherrar och terrororganisationer utgör.

Det är horribelt att utsatta människor som trots studier, svenskkunskap och jobbambitioner, som trots den heta önskan att bli en viktig byggsten i samhällsbygget nu återförvisas till despoterna de flydde ifrån!

När vi slutat se den enskilda människans behov förhärdas vi. När vi blundar för mänskliga rättigheter tappar vi människovärdet och vår egna värdighet.

Med SKR:s rapport som stöd uppmanar vi kyrkoledare och hela kristenheten att klättra upp på barrikaderna och kräva mänskliga rättigheter, empati och medmänsklighet. Att påminna om kärleksbudskapet och beroendet av varandra. Att peka på möjligheterna för ett land som berikas av nya erfarenheter, språkkunskap och arbetsiver.

Låt oss tillsammans basunera ut ”se människan” och med stor gemensam kraft ryta i från när mänskliga rättigheter åsidosätts.

 

Anita Brodén
fd. riksdagsledamot L
Hans Johansson
pastor och integrationsinformatör 
i Equmeniakyrkan

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.