Därför behöver kyrkan en vetenskapssyn

Equmeniakyrkan behöver en formulerad vetenskapssyn, anser debattörerna. Foto: Mostphotos

Kyrkostyrelsen har kommenterat motionen om naturvetenskap och tro till Kyrkokonferensen och yttrat sig om förslaget. Det var delvis positivt, den delen som gäller samtal och att ta fram material, däremot undvikande när det gäller den delen som handlar om Equmeniakyrkans förhållningssätt och att kommunicera det till omvärlden.

Varför behövs en positiv behandling av motionen? Frikyrkorna i Sverige når, högt räknat, 5 procent av Sveriges befolkning, skolan når 100 procent.

De allra flesta som lever i Sverige i dag har i skolan och i mediernasedan 1960-talet bibringats uppfattningen att Gud inte behövs för att förklara hur och varför universum och livet uppkommit.

Det innebär att de allra flesta som påverkar hur Sveriges folk tänker har den uppfattningen. Lägg därtill att medierna många gånger föredrar extrema berättelser om hur kristna människor tänker, gärna hämtat från USA. Inte konstigt att vi tappar medlemmar om vi inte säger emot. För oss i den frikyrkliga bubblan har frågan inte så hög prioritet, men för andra handlar det om vår trovärdighet.

Bra att frågan tas upp i konfirmandmaterialet, självklart skall kristna elever få argument till samtalen i klassrummet. Det räcker dock inte långt när det gäller vidare studier på gymnasiet och högskolan. Det är inte lätt för dem att hålla emot om lärare och kompisar tycker annorlunda.

Filmen ”Gud och Big bang” var ett av resultaten av Cusanus­projektet. Den passar utmärkt i undervisningen i religionskunskap och kommer säkert att ses av många lärare och elever. I den filmen kommer en buddist, Christer Sturmark, ärkebiskopen, en astronom (ateist) och en imam till tals men ingen från svensk frikyrka. Enligt uppgift blev vi aldrig erbjudna att vara med. Beror det på att vi inte har någon uppfattning?

Hand upp alla som tror att budskapet från Cusanusprojektet har gått fram till politiker i utbildningsutskottet, tjänstemän på utbildningsdepartementet, till lärarutbildare och kulturjournalister.

Som det ser ut så har det varit ett projekt för redan inblandade. Det har säkert sitt värde som utgångspunkt för en formulering var Equmeniakyrkan står, men som påverkan på politiker, journalister och andra makthavare är det, högst sannolikt, mycket begränsat.

Om vi inte förändrar attityderna från lärarhögskolor och politiker kommer eleverna i våra skolor även fortsättningsvis att få lärare och läroböcker som förmedlar att kristna är ovetenskapliga och gammalmodiga. Vi måste ändra på detta! För det krävs något mera än kurser och poddar som bara når folk inom kyrkan. Det måste till ett samlat och kraftfullt budskap som har förutsättningar att nå fram.

Motionen har inget förslag på hur en formulering av Equmenia­kyrkans syn på relationen till vetenskapen skall se ut. Man löser inte ett problem som har funnits i 200 år enkelt, det tar säkert ett år, men det är mycket angeläget att vi formulerar oss. Det är faktiskt överraskande att kyrkostyrelsen anser att det inte går utan att ens försöka.

Vi behöver ju inte vara överens om alla detaljer. Det handlar om naturvetenskapen som metod att skaffa kunskap om och respekt för Guds fantastiska skapelse. Lyssna gärna på Stefan Gustavssons utmärkta studium på Hönökonferensen den 5 juli där han motiverar varför vi måste göra något (honoplay.se).

Det bästa argumentet för att tillstyrka motionen är faktiskt kyrkostyrelsens egen kommentar att det inte går att formulera en gemensam syn på naturvetenskapen. Spretar det så mycket är det verkligen på tiden att vi för en aktiv dialog och pratar om saken.

Att vi inte skulle kunna formulera en gemensam syn på naturvetenskapen och vetenskapen som metod tycker jag är mycket märkligt. Våra medlemmar är redan positiva! Allmän välvilja och hänvisning till diverse inomkyrkliga arrangemang räcker inte denna gång. Tänk om för Equmeniakyrkans och Sveriges elevers skull!

Crister Andersson

Vårgårda

Ingrid Norén

Lagmansholm

Sven-Allan Bjerkemo

Lund

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne

Söndagsservice