Anders Tegnell: Ställ inte in verksamheten

Psykisk ohälsa som följd av isolering bör vägas in i beslut om att ställa in offentliga gudstjänster. Barnverksamhet behöver inte ställas in. Det säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Sändarens systertidning Kyrkans tidning mötte statsepidemiolog Anders Tegnells för att få hans syn på hur svenska kyrkor bör hantera sin verksamhet under coronapandemin.

När det kommer till offentliga gudstjänster säger Anders Tegnell att det är upp till varje samfund och församling att själv bestämma om det går att genomföra i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Ur smittspridningssynpunkt tycker vi att gränsen med 50 personer är viktig. Men också de andra aspekterna, att man kan sitta långt ifrån varandra utan att behöva trängas, att det ska finnas tillgänglighet till handtvätt eller åtminstone handsprit och att man är tydlig med att de personer som kommer dit absolut inte ska ha några symptom eller vara sjuka.

– Kan man göra det så är vår grundläggande bedömning att kan man ha olika typer av sammankomster. Då får kyrkan själv fundera på om man kan leva upp till de kraven.

Om kyrkor inte har fler än 50 personer på sina gudstjänster och så stora lokaler att det går att sitta glest, men vissa väljer ändå att ställa in och i stället ha mer digitalt, är det positivt?

– Inte nödvändigtvis. Jag tycker att det här får var och en som arrangerar sådant bedöma, men det är också viktigt att folk kan känna trygghet i den här typen av sammankomster. Det ska inte underskattas.

Kyrkan har ett stort kontaktnät och många blir nu isolerade när verksamheter håller stängt. Borde kyrkan väga in aspekten av psykisk ohälsa i besluten om att ställa in?

– Ja, det tycker jag nog att man kan göra. Det är helt uppenbart att psykisk ohälsa och den typen av konsekvenser av den isolering som många upplever nu kan bli ett allvarligt problem på sikt. Då tycker jag att det är väldigt bra att man kan fundera lite för och emot och hitta bra modeller för att även stödja de personerna.

När det kommer till begravningar, dop och vigslar tycker Anders Tegnell att det finns anledning att vara mer försiktig. Det grundar han på att kyrkliga handlingar ofta samlar många människor och att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undvika stora sociala sammankomster.

– Det är lite annorlunda kan jag tycka. Kan man skjuta upp sådant, som ju går med en del av dessa, är det nog bra att göra det under den här perioden när vi har så pass mycket smittspridning som vi har i Sverige.

En del håller till exempel gudstjänster och begravningar ute i stället, hur ser du på den lösningen?

– Det är en fördel att vara ute över huvud taget, det minskar riskerna för smitta väldigt mycket. Men samtidigt ska man tänka på att hålla avstånd.

På rekommendation från Folkhälsomyndigheten hålls grundskolan öppen och idrottsföreningarna fortsätter med sin träningsverksamhet. Anders Tegnell ser förvånad ut när han får höra att många församlingar inom Svenska kyrkan ställt in barn- och ungdomsverksamhet, som till exempel barnkörer och konfirmandträffar.

– De faller inom samma aktiviteter som vi har pekat på inom andra områden som är helt okej att hålla på med. Många av de aktiviteterna är väldigt bra för barn och en del av deras sociala utveckling. Så det tycker jag nog att man kan fundera på.

Aktiviteter för barn kan man fortsätta med helt enkelt?

– Ja, säger vi att man kan spela fotboll så kan man väl ha andra aktiviteter tillsammans med sina barn också.  

MATILDA LJUNGKVIST

matilda.ljungkvist@kyrkanstidning.se

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.