Upplandsmötet i Uppsala den 14 – 15 mars ställs in

Torbjörn Bådagård, församlingsföreståndare Uppsala missionskyrka.

Upplandsmötet i Uppsala Missionskyrka, som skulle hållits den 14 och 15 mars, ställs nu in för att förebygga smittan av coronaviruset - Covid-19.

Beslutet fattades vid 11-tiden på torsdagsförmiddagen efter kontakt med Equmeniakyrkan centralt.

– Vi har fått rekommendationer att fatta det här beslutet, säger Torbjörn Bådagård, pastor och församlingsföreståndare. Vi hade inte räknat med att ha mer än 500 personer på vårt möte, men det skulle ha varit många som rest hit till Uppsala och vill naturligtvis göra vad vi kan för att förhindra spridning av viruset

Uppsala Missionsförsamling går nu över i ett så kallat trygghetsläge i sina verksamheter för att minimera spridningen av coronaviruset.

– Nu måste vi också på alla sätt informera om att mötet i helgen är inställt, säger Torbjörn Bådagård.

Upplandsmötet skulle börjat på lördagseftermiddagen med flera olika seminarier och en körövning. På söndagen var en högtidsgudstjänst med kyrkoledare Lasse Svensson planerad.

Mats Bjurbom

0 Kommentarer
0 Kommentarer