Nyhet

Vill få mer inflytande i samhället – går samman

Tomas Bjöersdorff ingår i arbetsgruppen som förbereder samgåendet mellan civilsamhällets två arbetsgivarorganisationer. foto: MIKAEL M JOHANSSON

Arbetsgivarorganisationerna Idea och KFO har startat en arbetsgrupp inför ett samgående.

– Det handlar om att bli en mer solid organisation och en starkare röst i opinionen för civilsamhället, säger
Thomas Bjöersdorff, vice ordförande i Idea och medlem i nya arbetsgruppen.

Idea – arbetsgivarorganisation med inriktning på bland annat ideella organisationer, och KFO- en av de största arbetsgivarorganisationerna för civillsamhället, planerar ett samgående.

Tanken är att en konsolidering ska leda till en större, men samtidigt mer effektiv organisation som ska kunna göra större skillnad för fler aktörer i sektorn.

– Diskussionerna har funnits vid tidigare tillfällen, men nu var tiden mogen att diskutera saken när KFO kom med en inbjudan, konstaterar Thomas Bjöersdorff som är avgående VD för Erikshjälpens second-handbutiker och tidigare ordförande i Equmeniakyrkans kyrkostyrelse.

Både Ideas och KFO:s styrelser har under maj klubbat för att inleda en process där möjligheterna ska utredas och en plan läggas för hur samgåendet ska ske.

Thomas Bjöersdorff är förutom vice ordförande i Idea också en av medlemmarna i den nytillsatta arbetsgruppen som nu ska inleda sitt arbete med frågan.

– Vi behöver skapa ett mervärde för våra medlemmar där vi kan vara en ännu bättre spelare. Då handlar det inte bara om att vara en arbetsgivarorganisation, men också en organisation där vi naturligt kan ta ett större utrymme i debatten.

Organisationerna samlar i dagsläget cirka 5 500 medlemmar med ungefär 155 500 anställda tillsammans. Bland diskussionspartners märks bland annat Unionen.

Thomas Bjöersdorff har utifrån sitt arbete med Erikshjälpen och engagemang i branschorganisationen för second hand sett hur ett sådant arbete kan nå stor framgång genom ett större och mer effektivt samarbete.

– Det vi fick till då var att vi med en större samordnad styrka kunde avsätta tid att föra fram våra perspektiv till politiker och tjänstemän i riksdag- och beslutsfattande positioner som vi inte kunnat tidigare. Ett konkret exempel är moms-inbetalningarna för second hand butiker där Sverige först, bland annat på grund av EU-regler inte kunde undvika en för branschen chockhög momsnivå.

Men efter idog lobbying där fokus låg på att förklara skillnaderna mellan affärsmodeller second hand kontra vanlig handel, tvärvände ansvarig minister Magdalena Andersson till sist och avskaffade det liggande förslaget.

– Hon konstaterade till sist att hon förstod oss och varför det var viktigt för hela samhället att vi slapp den stora kostnaden som blivit lagd på second hand-verksamheter.

En inspirerande erfarenhet han tar med sig.

– Nu är det sektorn kring arbetsgivarorganisationer för civilsamhället som behöver göra en liknande resa med sina frågor. Jag tror det ligger i tiden och det här känns väldigt spännande.

Även Arbetsgivaralliansen har tillfrågats om att vara med i processen men kommer inte att delta i arbetsgruppens initiala arbete.

Fakta: Idea och KFO

Idea har 1 436 medlemmar. Bland medlemmarna finns bland andra studieförbund, sociala/humanitära organisationer, arbetsmarknadsorganisationer, invandrarföreningar, idrottsföreningar, frivilliga försvarsorganisationer, fristående grund- och gymnasieskolor, folkhögskolor, scout- och nykterhetsföreningar. Gemensamt för alla är att de bedriver ideell och idéburen verksamhet utan vinstsyfte. Idea bildades 1995.

KFO organiserar företag och verksamheter inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta. KFO har 4 000 medlemmar med
totalt 135 000 årsanställda.

0 Kommentarer
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Nyhet

Läs vidare