Nyhet

Sofia Camnerin omvald till toppost i Kyrkornas världsråd

Idag valde generalförsamlingen för Kyrkornas världsråd tre svenskar till förtroendeuppdrag i organisationen. Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan, Eva Brunne, biskop i Stockholm för Svenska kyrkan samt Celina Falk från Svenska kyrkans unga kommer att ingå i Kyrkornas världsråds centralkommitté.

-Det känns som ett sort förtroendefullt uppdrag att få företräda min kyrka i ett sammanhang med så många kyrkotraditioner och kulturer, säger Eva Brunne.

Centralkommittén består av cirka 150 personer som träffas vartannat år och ser till att hålla arbetet igång mellan de stora toppmötena då generalförsamlingen träffas. 

Tidigare i veckan valdes Ärkebiskop Anders Wejryd som president för Europaregionen i Kyrkornas världsråd. Wejryd kommer att företräda Kyrkornas världsråd i europeiska sammanhang och delta i centralkommitténs arbete. Han är också ordförande för Sveriges kristna råd.

Kyrkornas världsråd (KV) representerar 345 medlemskyrkor från 110 länder där det finns cirka 500 miljoner kristna finns i olika kyrkofamiljer. Sverige har två medlemmar i Kyrkornas världsråd: Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Sveriges kristna råd är associerad som ekumenisk organisation.

0 Kommentarer