Nyhet

Rättsjurist med hjärta för de utsatta

– Vi ber mycket på vår arbetsplats, både för svåra situationer och för varandra i teamet, säger Ruth Nordström, chefsjurist på Skandinaviska Människorättsjuristerna i Uppsala. Vi bygger

Ruth Nordströms passion är att kämpa för rättvisa och att ge en röst till dem som lever i mycket utsatta livs-
situationer. Och det gör hon genom juristbyrån, Skandinaviska Människorättsjuristerna i Uppsala.

Världens mjukaste, men samtidigt världens skarpaste.

– Det säger min man Mattias om mig, och då menar han att jag är skarp när jag kämpar för de som inte har en röst, säger Ruth Nordström, chefsjurist på Skandinaviska Människorättsjuristerna i Uppsala.

– Jag kämpar för mänskliga rättigheter och för rättvisa. Rättvisan går ju som en röd tråd genom Bibeln, det är rättvisa för faderslösa, fattiga, främlingar och alla de som är utsatta. Samtidigt finns där Guds oerhörda barmhärtighet.

Ruth Nordström, som tillsammans med sina kollegor ansvarat för den juridiska delen av konvertitutredningen (se faktaruta), är född och uppväxt i Oslo i Norge, där pappa var pastor, lärare och författare och mamma socionom.

– Vi är nio i syskonskaran, berättar hon. Två jurister, två lärare, två filmregissörer, en dataprogrammerare, en kommunikationskonsult och en levnadsglad autistisk flicka.

Familjen flyttade från Oslo till Uppsala när Ruth var 16 år, men när de efter något år valde att återvända, så blev hon kvar.

– Jag träffade min man Mattias då och det var kärleken som gjorde att jag stannade, berättar hon.

I Uppsala fanns också Livets ords församling, som de båda tillhörde, och möjligheter till utbildning.

– Jag är kreativ och var inställd på att jobba med film eller bli journalist, berättar hon. Men så bläddrade jag i katalogen från Uppsala Universitet och fick syn på juristlinjen. Och i den stunden kom det till mig som en blixt från klar himmel: Det är jurist du ska bli.

Så blev det också. Ruth började på juristlinjen 1998, utan att riktigt själv förstå varför.

– Jag tyckte först att det var torrt och teoretiskt, och det var inte förrän på den sjätte terminen, då vi läste om mänskliga rättigheter, som allt hamnade på plats. Då brann det till i hjärtat och jag förstod varför jag skulle bli just jurist.

Ruth hittade också stöd i Bibeln för sina val, och ett bibelord som lett hennes väg är Ordspråksboken 31:8–9. Det lyder så här: ”Höj din röst för den stumme, till försvar för alla värnlösa. Höj din röst och döm rättfärdigt, försvara de fattiga och svaga”.

– I den engelska översättningen står det ”höj din röst för dem som inte har en egen röst.”

– Det handlar ju om att hjälpa verkliga människor i mycket utsatta situationer. Och det gäller i högsta grad de asylsökande konvertiter som omfattas av konvertitutredningen. Vi tycker verkligen inte att de fått en rättvis prövning av Migrationsverket.

I slutet av utbildningen praktiserade Ruth Nordström på justitiedepartementet, där hon också skrev sitt examensarbete om den i USA livstidsdömda Annika Östberg. Sedan sökte hon till UD:s och regeringskansliets aspirantprogram, där det är få förunnat att komma in.

– Jag fick en plats, men det var något som tog emot. Jag kände helt enkelt att jag inte skulle arbeta där.

– Det var naturligtvis ett jätte-
intressant arbete, men samtidigt enorm byråkrati. Jag kände att jag behövde vara fri och framför allt att jag ville träffa de människor jag jobbade för.

– Och det får jag göra i arbetet vid Skandinaviska Människorättsjuristerna. Här får jag möta, arbeta med och även skratta och gråta tillsammans med de människor jag jobbar för.

Ruth visar ett ljus på sitt kontor som hon fått som gåva från en av sina klienter och som hon tänt just denna morgon.

– Det är en nigeriansk kvinna som fått utstå människohandel, sexuella övergrepp och tvångsprostitution, berättar Ruth. Vi har företrätt henne och efter tre avslag har hon fått uppehållstillstånd.

– Det är livsöden som berör mig så oerhört starkt, och i det här fallet har hon efter tio år i fruktansvärd förnedring fått möjlighet till ett skyddat boende i Sverige.

Ruths juristbyrå blev verklighet eftersom hon ville ha ett arbete som inte fanns och som alltså inte gick att söka.

– 2012 drog jag ihop ett gäng jurister som delade min kristna värdegrund, och som också ville jobba med rättvisa för dem som är utsatta och startade en ideell förening.

– Några år senare, 2015, startades även juristbyrån, som i dag har fyra jurister, tre juristassistenter och samarbete med ett stort nätverk av jurister.

Byrån är verksam inom flera områden, men främst är det fokus på människorättsjuridiken med tonvikt på Europakonventionen och de mänskliga rättigheterna.

– Jag känner stor glädje över arbetet, och jag får ofta nypa mig i armen, det var ju faktiskt så här jag ville arbeta när jag började plugga mänskliga rättigheter.

– Vi skiljer oss från andra jurist- och advokatbyråer, bland annat genom att vi även jobbar med EU-projekt i vår ideella förening och att vi åtar oss uppdrag pro bono, vilket innebär att vi även tar oss an uppdrag utan att ta betalt.

En annan stor skillnad är att den kristna tron får genomsyra verksamheten, till exempel genom bön.

– Vi ber mycket på vår arbetsplats, både för svåra situationer och för varandra i teamet, berättar Ruth. Vi bygger ju vår verksamhet på en kristen värdegrund och då ska man också kunna be tillsammans.

– Och det är naturligtvis ovanligt. Sverige är världens näst mest sekulariserade land efter Japan, och kristna värderingar trängs undan i det offentliga samtidigt som det finns en trång åsiktskorridor. Svensken är emellertid också ängslig av sig och knyter gärna näven i byxfickan istället för att göra något åt saken Vi vill kämpa för rättvisa och göra en konkret skillnad i personers liv.

Ruth ser inga motsättningar mellan tro och juridik.

– Det går jättebra ihop, säger hon. Lagboken är ju ett rättesnöre för vad som är rätt och fel, vi utgår från lagen men även från naturrätten, CSR, det vill säga ansvarsfullt och hållbart företagande, och den kristna etiken i vårt arbete.

För Ruth är det viktigt att hon får verka med frihet.

– Jag blev faktiskt uppringd av en rekryteringsfirma som ville att jag skulle söka arbete som gruppchef på en juridisk avdelning på Migrationsverket. Men jag sade nej tack. Där hör jag inte hemma. Jag måste få driva min byrå fristående.

Och så har Ruth Nordström och hennes jurister arbetat när de har företrätt barnmorskan Ellinor Grimmark, som av samvetsskäl inte ville delta i aborter.

– Det har varit tuffa år, säger Ruth. Som ombud har vi fått uppleva både mediedrev, orättvis behandling och rent hat, och det fortsätter, framför allt mot vår klient.

– Det ställdes till och med in en hel konferens om människohandel, som skulle hållits vid Uppsala universitet där vi var medarrangörer. Bara för att jag var ombud för Ellinor, så vi fick flytta hela konferensen från Uppsala till EU-parlamentet i Bryssel.

Konvertitutredningen har inte inneburit någon sådan påfrestning för byrån men juristerna har tagit del av många orättvisor och en till synes godtycklig bedömning som många av konvertiterna råkat ut för.

– Migrationsverket har bedömt trosfrågor på ett sätt som är helt rättsosäkert. De har inte ens tagit hänsyn till om person är läskunnig när de ställt komplexa teologiska frågor om tron.

– För oss har det varit ett viktigt arbete att kunna vara en röst för dem som inte annars kommer till tals. Och det har varit en styrka att vi varit så många som samarbetat om utredningen. Det har varit tydligt hur Gud har lett oss.

Den ledningen förlitar sig Ruth Nordström också på när det gäller framtiden, och säkerligen kommer Skandinaviska Människorättsjuristerna att fortsätta utvecklas.

– Kanske blir det så att vi expanderar vår verksamhet i andra länder, vi håller på att titta på det lite försiktigt just nu.

Bildtexter:

Ruth visar ett ljus på sitt kontor som hon fått som gåva från en av sina klienter och som hon just denna morgon tänt.

– Det är livsöden som berör mig så oerhört starkt, och i det här fallet har hon efter tio år i fruktansvärd förnedring fått möjlighet att bo i ett skyddat boende i Sverige.

För oss har det varit ett viktigt arbete att kunna vara en röst för dem som inte annars kommer till tals.

Fakta: Ruth Nordström

Aktuell som: Ansvarig för den juridiska delen av Konvertitutredningen, frikyrkornas granskning av Migrationsverkets hantering av afghanska konvertiters asylärenden.

Ålder: 42 år.

Bor: Villa i Uppsala.

Familj: Maken Mattias, som studerar kyrkohistoria vid Johannelunds Teologiska högskola. Tre barn som är 15, 13 och 11 år.

Intressen: Tränar på gym, läser, går i skogen.

Lyssnar på: Bach och Taizé

Läser just nu: Filosofiska söndagsklubben av Alexander McCall-Smith.

Mats Bjurbom

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare