Nyhet

”Kyrkan har inte följt i Jesu fotspår”

Intresset för Forum för Tro & Feminism har varit så stort att arrangörerna fick stänga anmälningssajten i förtid. Pastor Esther Kazen, som är en av initiativtagarna säger att konferensen är en viktig mötesplats för många som känner sig ensamma i sitt eget sammanhang.

Det är tredje gången som konferensen om tro och feminism anordnas.  Den här gången har den utökats till två dagar, 10-11 november, och med fler arrangörer än tidigare år. Bakom konferensen står tre lokala församlingar i Göteborg: Majornakyrkan, Matteuskyrkan och Carl Johans församling och dessutom EKHO och studieförbunden Bilda och Sensus. 

– Fler arrangörer betyder större möjligheter att sätta ihop ett intressant program. Vi hoppas att konferensen ska ge redskap för förändring och framtidstro.  Jag ser verkligen fram mot de här dagarna med många intressanta föreläsare och artister, säger Esther Kazen.

Syftet är, förutom att skapa mötesplatser, att sprida kunskap och att lyfta frågor om hur kristen tro relaterar till feminism.  Bland talarna finns bland andra Kes Bekure Daba, Etiopiens första kvinnliga präst, Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan, Tomas Kazen lärare på Teologiska högskolan, Stockholm och Sherin Khankan, Danmarks första kvinnliga imam och grundare av Mariam Moskén som endast har kvinnliga imamer och ledare. 

– Samtalen om tro och feminism pågår inte bara i den kristna kyrkan utan även inom judendomen och islam. Alla religioner har strukturer som både potentiellt kan vara förtryckande men också befriande. För oss som kristna feminister är Jesus en förebild som predikade alla människors lika värde. Han lyfte och befriade människor och lät dem bli de som de var tänkta att vara, säger Esther Kazen.

Kyrkan har inte alltid följt i Jesu fotspår utan stått för en patriarkal bibel- och kyrkosyn, anser Esther Kazen. Men den har också i vissa fall varit föregångare och släppt fram kvinnor tidigare än samhället för övrigt, exempelvis baptisterna med sitt demokratiarbete och kvinnliga pastorer.

Både kristendomen och feminismen är paraplyn som det ryms mycket under.  Det gemensamma för kristen feminism och andra inriktningar av feminism är att man kämpar för att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar, möjligheter och skyldigheter. Men feminismen ger inget svar på var människovärdet kommer ifrån. Kristen feminism ger motivation till att kämpa för ett samhälle där alla får plats.

Konferensprogrammet ändrades i sista stund på grund av den heta Metoo-debatten som pågår. Prästen Ludvig Lindelöf håller i programmet som inte är riktigt spikat när Sändaren ringer honom:

– Det kändes naturligt att lyfta in diskussionen i vår konferens. Förmodligen kommer vi att ha en panel med deltagare från olika kyrkotraditioner som får berätta om olika sorters förtryck i deras sammanhang och hur kyrkan valt att hantera det.

De 160 anmälda deltagarna kommer under de två dagarna att delta i föreläsningar, samtal och seminarier. Dessutom hålls det två öppna samlingar.  Det blir musik av bland andra Eido Al Fakir, queer artist och låtskrivare från Syrien, och estradpoesi av Nino Mick som bland annat gjort en uppmärksammad föreställning som berör genderfrågor och klimatförändring.

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar