Nyhet

Kritik mot Willow Creeks äldste efter Hybels övergrepp

Hur mycket har Willow Creeks församlingsledning vetat om Bill Hybels leverne och ledarskap? Den frågan ska nu en oberoende grupp erkända kristna ledare i USA utreda.

I april slutade Bill Hybels som pastor i Willow Creek i Chicago efter anklagelser om sexuella trakasserier och maktmissbruk. Flera kvinnor hade då berättat om händelser som kan relateras till #metoo. Dessa tillbakavisades av Bill Hybels som valde att ändå sluta som föreståndare i församlingen, officiellt tidigarelade han sin pension.

Nyligen trädde Bill Hybels mångåriga kvinnliga assistent Pat Baranowski fram och berättade i en stor intervju i New York Times som hur Hybels återkommande gjort sexuella närmande.  De nya avslöjandena ledde till att Willow Creeks nuvarande pastor, Steve Carter, sa upp sig med motiveringen att ha är kritisk till hur äldstekåren i församlingen har hanterat anklagelserna mot Bill Hybels.

På plats i Chicago finns Lennarth Hambre, ordförande för Global Ledarship Summit-föreningen i Sverige tillsammans med ett 40-tal andra svenskar för att delta i Global Leadrship Summit som bjuder in pastorer, företagsledare, akademiker och församlingsledare.

– Själva konferensen pågår torsdag och fredag men just nu är vi ett tiotal ledare från svenska församlingar som är här på en förkonferens, berättar Lennarth Hambre.

Självklart är de senaste tidens händelser ett samtalsämne konferensdeltagarna emellan, men eftersom Bill Hybels sagt ifrån sig sitt ledarskap och inte haft något inflytande över konferensen så har händelserna inte direkt påverkat programmet.

När Bill Hybels tvingades avgå gick Global Ledarship Summit-föreningen i Sverige ut med ett meddelande där man poängterade att kommande GLS-konferenser och andra åtaganden från svensk sida skulle bli helt avgörande av hur Willow Creeks ledarskap kom att hantera den turbulens och alla anklagelser som riktats mot församlingsledningen.

Det kommer nu att tillsättas en oberoende utredning med betrodda, erfarna ledare som ska granska både Hybels och församlingsledningens agerande. Vilka personer det handlar om är ännu inte offentliggjort. Tidigare utredningar som gjorts har kritiserats för att församlingsledningen skulle ha haft alltför stort inflytande. Den här utredningen kommer att finansieras med medel som kommer utifrån.

Hur ska man då i ljuset av vad som nu skett se på Bill Hybels och de personer som omgett honom och som inspirerat hundratals församlingar världen över? Lennarth Hambre menar att man både måste vara kritisk mot Hybels ledarstil, men samtidigt se att Willow Creeks församling är så mycket mer än dess grundare. 

I början av 2019 kommer en ny GLS att genomföras i Sverige. Hur den kommer att påverkas av de uppmärksammade händelserna i Willow Creek återstår att se.

– I slutändan är det de lokala församlingarna som avgör om de fortfarande har förtroende för GLS och vill vara en del av detta eller kliva av, säger Lennarth Hambre.

  

 

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar