Nyhet

Jayne Svenungsson lämnar sin stol

Teologen Jayne Svenungsson lämnar Svenska Akademien efter knappt ett år. Detta beklagas av ständige sekreteraren Anders Olsson.

- Det har varit ett extremt jobbigt år för oss alla, jag kan förstå den svårighet hon har haft som ny ledamot att komma in mitt i det här kriget, säger han till TT.

"Efter nogsamt övervägande har jag fattat beslutet att lämna min stol i Svenska Akademien", meddelade teologen och religionsfilosofen Jayne Svenungsson på onsdagseftermiddagen.

Jayne Svenungsson valdes in så sent som i september i fjol, på stol nummer 9. Hon efterträdde framlidne Torgny Lindgren och tillträdde den 20 december.

- Det här är det finaste uppdrag man kan få som humanistisk tänkare. Med tanke på tiderna vi lever i så är det oerhört väsentligt att det finns en robust institution som förvaltar det kritiska och humanistiska arvet från upplysningen och framåt. Mot bakgrund av det känner jag en otrolig stolthet, sa hon till TT då.

Anders Olsson säger till TT att han beklagar hennes beslut att nu lämna Akademien.

- Jag beklagar det enormt. Jag vet vilken kapacitet hon har och vad hon skulle ha kunnat uträtta för Akademien, säger han.

I sitt pressmeddelande skriver Svenungsson vidare:

"Att jag lämnar vid just denna tidpunkt beror på att jag först velat försäkra mig om Akademiens fortlevnad och framtid genom att avlägga min röst vid de nyligen genomförda invalen. Det har alltså varit angeläget och meningsfullt för mig att vara med och bidra till Akademiens återuppbyggnad i kölvattnet av den kris som av en ödets ironi sammanföll med mitt inträde", förklarar hon.

"Av en rad skäl har jag dock nått vägs ände. Jag ser därför fram emot att återvända på heltid till mitt arbete vid universitetet, där jag tror att mina krafter används på ett bättre sätt. Det är min ärliga och djupa förhoppning att Akademien åter kan bli vad den varit, en ovärderlig institution i det svenska kulturlivet".

Jayne Svenungsson uppger att Akademien sedan en tid är underrättad om beslutet. Men Akademien har ännu inte hunnit diskutera hennes utträde. Att ytterligare en ledamot väljer att lämna Akademien är förstås ett bakslag.

- Vi får kämpa vidare, säger Anders Olsson till TT.

Svenska Dagbladets kulturchef Lisa Irenius tycker att avhoppet var oväntat men också visar att krisen i Akademien inte är löst.

- Det är samtidigt ett tecken på hur Akademien verkar ha gått från att vara en dröm för många till att bli något av en mardröm. Mellan raderna framgår att hon tycker att det har varit otroligt besvärande att sitta i Akademien. Det är ett tecken både på vilken svår situation de fortfarande befinner sig i och hur svårt de kommer att ha att ta sig ur den och välja in nya ledamöter. Det finns ju redan en hel del som tyder på att man har haft svårt att göra inval. Nu blir det inte lättare.

Lisa Irenius fortsätter:

- Hon satt väldigt kort tid. Generellt visar det på hur svårt det är, och kommer att vara, för den här Akademien att förnya sig. Det finns undantag, men till stor del är det ju de som blivit invalda på senare tid som har lämnat. Och det är framför allt kvinnor som har lämnat, och det här stärker den tendensen. Resultatet blir att Akademien känns mer och mer som förr i tiden, en i huvudsak samling äldre herrar.

Även Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman frågar sig hur Akademien ska kunna röra sig framåt.

- Detta är ytterligare en fördjupning av Akademiens kris. Det är svårt att se hur de ska komma framåt. Förr frågade man sig vem som skulle väljas in, men nu handlar det om vem som vill väljas in, säger han.

- Det är som att stiga in på en Lars Norén-middag, eller i de svenska regeringsförhandlingarna. Attraktionskraften runt Akademien ökar knappast heller i och med att man sannolikt har en lång konflikt med Katarina Frostenson framför sig, och jag tror att Svenungssons avhopp har med detta att göra.

TT

 

 

0 Kommentarer