Nyhet

Inga forskningspengar till THS

- Man kan befara att regeringen har en dold agenda för att begrava de enskilda utbildningsanordnarna.

Så kommenterar en besviken Owe Kennerberg, rektor för Teologiska Högskolan i Stockholm, att de fristående teologiska utbildningarna inte finns med i den nya forskings- och innovationspropositionen.
- Det här är en negativ särbehandling av de enskilda utbildningsanordnarna, konstaterar han. Vi har examensrättigheter, men får inte pengar till forskning trots att det på THS förs forskning på mer avancerad nivå än på flera statliga högskolor.
Peter Honeth, statssekreterare på utbildningsdepartementet, säger att forskningspropositionen inte inför någon ny princip för vilka som ska ingå i systemet. Idag får enbart de enskilda högskolor anslag som har rätt att utförda forskarexamen. Samtidigt säger han att det kan finnas skäl till att se över de enskilda utbildningsanordnarnas villkor i samband med att regeringen ska ta ställning till en utredning om hur de statliga lärosätenas självständighet kan öka.
THS har inte heller tilldelats fler platser på programmet för Mänskliga Rättigheter, trots att regeringen betonat vikten av dessa frågor. Peter Honeth förklarar att söktrycket till högskolan har minskat och att regeringen inte utökat platser på några utbildningar med undantag för läkar- och tandläkarutbildning.
0 Kommentarer