Kultur & Teologi

I dag tar Svenungsson plats i Svenska Akademien

Den 20e december varje år firar Svenska Akademien sin högtidsdag med en offentlig sammankomst i börssalen.  Ceremonin som gästas av kungafamiljen följer än idag noggranna scenanvisningar och regler skrivna av Gustav III.  Den enda större avvikelsen från det traditionsrika programmet är då en ny ledamot har valts in och skall hålla sitt inträdestal över sin företrädare.  I år är sådant år.

För första gången på 70 år kommer en teolog slå sig ner på en av de aderton stolarna. Hon heter Jayne Svenungsson och är professor i systematisk teologi vid Lunds universitet och författare med en bakgrund som filosofilärare vid Teologiska Högskolan i Bromma.  I sin avhandling från 2004 skrev hon om  teologins väg tillbaka i det västerländska, filosofiska samtalet. Positivismen är, menade Svenungson  på väg bort, och genom det moderna projektets sprickor  sipprar Gud tillbaka in.

Som av en händelse tar alltså en teolog plats i Svenska Akademiens just när sprickorna i dess fasad blivit som allra tydligast.  Det är nog precis vad de aderton behöver.  

Philip de Croy

Taggar:

KULTUR
0 Kommentarer