Föräldrarna viktiga när SIRA-skolorna distansundervisar

Liksom på många andra håll i världen har även SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko stängt och infört distansundervisning. Det går bra, mycket tack vare föräldrarnas stora engagemang.

Skolgården är tyst och öde. Några ensamma gungor vajar i vinden. Så ser det ut vid många skolor runt om i världen, inklusive Palestina. SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko är stängda liksom alla andra skolor i landet. Allt är stängt förutom några få matbutiker, bagerier, grönsaksmarknader och apotek. De två SIRA -skolorna har ändå lyckats bedriva undervisning tack vare modern teknik via internet och telefon. Men den allra största framgångsfaktorn är föräldrarna. De är en viktig resurs.

– Att uppleva en stängning är för många palestinier inte något nytt. ”Vi är palestinier. Vi har varit med om detta förr. Vi är vana, säger Nadira Saed, som är rektor på SIRA- skolan i Betlehem. Och då menar hon att det varit så under tider av politisk oro.

De två SIRA-skolorna är specialskolor för elever med olika typer av inlärningssvårigheter. Man använder specialpedagogik och utgår från varje elevs behov. Lärarna arbetar med varje elevs personliga utveckling och försöker ge dem goda förutsättningar för att lära sig och utveckla sin inlärning. En mycket viktig pusselbit i detta arbete är föräldrarna.

De senaste åren har en intensiv utbildningsinsats genomförts för föräldrarna. De har fått lära sig hur man stöttar, samarbetar och ökar förståelsen för sitt barn. Den kristna, engelska hjälporganisationen, Embrace the Middle East, har bidragit ekonomiskt till dessa utbildningsdagar. Kompetent personal med specialpedagogiska kunskaper har gett föreläsningar och arrangerat grupp-
arbeten. Föräldrarna har tagit vara på sina nyvunna kunskaper, känner stort ansvar och stolthet när de kan hjälpa sina barn att fortsätta skolgången i hemmet.

Nadira Saed berättar att lärarna har bildat grupper via internet för att kunna samarbeta sinsemellan samt har kontakt med varje elev och förälder. Eleverna får arbetsuppgifter att utföra vilka de sedan redovisar genom att fotografera dem och skicka tillbaka till sin lärare som då kan ge återkoppling. På detta sätt hålls skolarbetet igång och eleverna har en meningsfull sysselsättning i den svåra situation som råder.

Salwa Shareef, som är rektor på SIRA-skolan i Jeriko, samlade genast sin personal när det blev tal om stängning av skolorna. De utarbetade en plan för de närmaste två veckorna, en plan som förnyas allteftersom.

Eftersom en del föräldrar i Jeriko inte kan läsa och skriva blev det annorlunda utmaningar för lärarna. Salwa tänkte att de ville göra det enkelt för föräldrarna att hjälpa sina barn.

Hon tänker också att det är viktigt för barnen att få sysselsättning och vanliga rutiner för att dämpa den oro som sprids i samhället. Barnen måste också få tid att leka, visa känslor och ställa sina frågor till föräldrarna. Det är inte mängden arbetsblad som är det viktiga utan att eleverna lär sig något.

Lärarna har gjort individuella mappar för varje elev med lämpliga arbetsuppgifter som de delat ut och har sen kontakt via telefon och meddelandefunktioner.

Föräldrarna tar kort eller spelar in sina barn med telefonen och skickar till lärarna. De är välkomna att kontakta skolan så fort de undrar över något. Många samtal rings varje dag men föräldrarna är så tacksamma för den utbildning som de fått via SIRA- skolan. De känner att de verkligen kan hjälpa sina barn och använda de metoder som de lärt sig.

– Föräldrarna har inga problem att undervisa sina barn eftersom SIRA har undervisat dem, säger Salwa Shareef och är stolt över det gensvar och resultat som utbildningar och grupparbeten har genererat. Vi kommer att fortsätta vårt arbete och göra nya planer och dela ut arbetsmaterial så länge det behövs.

– I en orolig tid har vi fått bekräftat det som SIRA- skolan alltid har stått för – att det viktigaste är att bry sig om och visa kärlek, säger Salwa Shareef .

Fakta: SIRA-skolorna

SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko är i dag de enda skolorna i Palestina som är helt inriktade på specialundervisning. De startades 1992 respektive 1994 av den svenska stiftelsen Svenskt Internationellt Hjälp-
arbete – Våra Bröder (på engelska Swedish International Relief Association, förkortat SIRA). Stiftelsen stöds av enskilda, församlingar och svenska och internationella insamlingsorganisationer.

Antalet elever i Betlehem är 80 st fördelade på 8 klasser. I Jeriko finns det 62 elever fördelade på 6 klasser. Undervisningen bedrivs i små klasser med starkt individuellt stöd till eleverna. Skolledningarna och all personal är palestinier.

Eleverna kommer både från kristna och muslimska hem. Flera bor i flyktingläger.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.