Nyhet

Baptistpengar ger THS fem nya doktorander

Teologiska Högskolan Stockholm har antagit fem doktorander till forskningsprojektet ”Kyrka i samtid”. Tanken från början var två men att det nu blev fem kan man tacka en nedlagd baptistförsamling för.

I våras utlyste THS två doktorandtjänster i samarbete med Equmeniakyrkan. Att man nu kan anta ytterligare tre beror på att man man kunnat använda medel från den donation som högskolan mottagit från Kungsholms Baptistförsamling, i samband med församlingen lagts ned och sålt sin kyrkofastighet..  

– Det känns fantastiskt bra att komma igång med en så här stor och kompetent grupp, säger Joel Halldorf, forskningsledare för Kyrka i samtid.

– För att skapa en kreativ miljö behöver man vara en grupp som får stöta och blöta frågor, och hjälpa varandra framåt. Nu har vi förutsättningar för detta som vi inte kunnat drömma om när planerna först tog form.  

I ”Kyrka i samtid” ligger fokus på att undersöka och reflektera kring frågor som är viktiga för kyrkans framtid. De antagna projekten är alla inriktade på Equmeniakyrkan, och berör allt från predikan och digitalisering till församlingsgrundande och liturgi. 

Av de antagna är två pastorer inom Equmeniakyrkan. Björn Asserhed föreståndare i Finspångs missionsförsamling vill undersöka processer kring församlingsgrundande, medan Daniel Strömner, pastor i Vännäs missionsförsamling, ska studera omstartsförsamlingar. De tre övriga som antas är Frida Mannerfelt och Elin Lockneus, båda präster i Svenska kyrkan, samt Joel Appelfeldt. Mannerfelts forskning handlar om predikan och digitalisering, Lockneus studerar Equmeniakyrkans gudstjänst utifrån frågor om enhet och mångfald, medan Appelfelt undersöker dopet. 

– Equmeniakyrkan behöver kunskap om och förståelse av vår tid för att kunna orientera oss som kyrka, säger biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin. 

– De här forskningsprojekten hjälper oss med det. Vi är också glada över att kunna stödja både forskning på vår högskola, THS, och kompetensutveckling av våra medarbetare, i enlighet med vad kyrkokonferensen beslutade om i våras. 

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar